Framstegsmål kräver engagemang

Ledarskap Alltför många medarbetare på svenska företag ges inte bra förutsättningar att bli engagerade i sina jobb. Därmed går många företag miste om framsteg som kan uppnås genom en fantastisk potential som faktiskt finns hos medarbetare att kunna vara proaktiva, problemlösande, kreativa och uthålliga.

Framstegsmål kräver engagemang

För att höja sitt engagemang krävs både något att bli engagerad i och arbetssätt som främjar engagemanget. Ett uthålligt och riktat engagemang uppstår när medarbetaren är engagerad både i sina egna arbetsuppgifter och i organisationens framstegsmål. Att känna ett personligt engagemang handlar framförallt om att ha arbetsuppgifter som ligger i linje med ens styrkor, intressen, värderingar och utvecklingsmål. Det kan chefer och ledare löpande jobba med att säkerställa genom konstruktiv och regelbunden dialog. Detta lyser i och för sig med sin frånvaro på många arbetsplatser där ledare inte har tid att leda utan har fullt upp med annat än att leda vägen och stötta medarbetare. Det är värt att påminna sig om att, enligt Gallup, så har bara en av tio personer naturliga ledartalanger såsom att kunna inspirera, fatta väl avvägda beslut, hålla medarbetare ansvariga, främja starka relationer och vara bestämda och målinriktade vid motgångar. Skillnader i engagemangsnivåer mellan likvärdiga team kan vara upp till 70 procent på grund av hur engagerande ledaren är.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Gemensamma mål

Utöver det rent personliga engagemanget en medarbetare kan känna inför sina arbetsuppgifter så är nästa utmaning för ledare att skapa ett engagemang för gemensamma mål för företaget. De allra flesta organisationer skapar årligen mål och planer som tydliggör önskade framsteg, men är trögrörliga när det gäller att realisera dessa. Ledare och medarbetare som ska bidra till framstegen i strategin eller affärsplanen är ofta inte tillräckligt engagerade i att göra framsteg. De är snarare fullt upptagna med redan pågående projekt och arbetsuppgifter. Deras engagemang räcker inte till för att dessutom bidra till framstegsmål, därför genomförs bara en liten del, cirka 10-30 procent av affärsplaner och strategier, enligt många samstämmiga undersökningar.

Framstegsmål är inte som andra mål

Framstegsmål i strategier och affärsplaner skiljer sig från mål som endast syftar till att behålla eller försvara ett resultat. Framstegsmål är typiskt sett mer beroende av engagemang som visas genom proaktivitet, kreativitet och problemlösning. Framstegsmål är därmed annorlunda än mål som kan uppnås genom att bara fortsätta eller intensifiera samma arbetssätt. Därför behöver dessa framstegsmål hanteras på ett annat sätt än de mål som redan är en del av vardagen.

Att lyckas med framstegsmål kräver vanligen följande fyra faktorer:

1. Ett engagerande syfte med framsteget, att det är tydligt värdeskapande för kunder, medarbetare och ägare. Det önskade framsteget behöver kopplas till en engagerande mission och vision, det vill säga syftesförklaring för företaget och en inspirerande bild av hur framgång definieras för företaget. Ledare behöver också säkerställa en regelbunden kommunikation om syftet under resan mot framstegsmålet. Det räcker inte med en presentation på en kick-off, utan veckovisa och månadsvisa påfyllningar behövs. Utan ledningens tydliga engagemang att lyckas med framsteget svalnar snart medarbetarnas.

2. En effektiv målstyrningsmetod som skapar ett gemensamt tydligt och uthålligt fokus med tydliga ansvarsområden för hur framsteget ska uppnås per team. Det behövs tydliga och mätbara mål och mått från ledning till medarbetare. En uthållig aktivitetsnivå bland medarbetare som ska bidra till framsteget främjas av involvering i teamets mål, mått och aktivitetsplanering, samt regelbunden uppföljning för att dela lärdomar och fira framgångar i teamet. Så fort det blir otydligt vilka framsteg som eftersträvas av individer och grupper tenderar strävan mot framsteget att avta och istället återgår medarbetare till att ”bara” göra det de redan behärskar. Målstyrningsmetoden för framstegsmål måste vara utformad för att främja nya idéer och skapa både ett ansvarstagande för dessa och trygghet som kan tillåta misstag.

3. Ett ledarskap som skapar förutsättningar att lyckas med framsteget, det vill säga ledarbeteenden och en verksamhetsstyrningsmodell som främjar den totala engagemangsnivån på företaget. Den totala engagemangsnivån påverkas positivt av hur mycket medarbetare upplever stimulans, meningsfullhet och utveckling, och negativt av hur mycket av motivationen som bara handlar om att göra någon till lags eller bli belönad.

Har ni en sammanhållen framstegsprocess?

Faktorerna ovan kan var och en stjälpa strategiskt viktiga framsteg. Många ledare saknar en sammanhållen process för att säkerställa att dessa faktorer hanteras på ett bra sätt. Som vd behöver du fundera på om ditt företag har en framstegsprocess som är utformad så att ledare avsiktligt och strukturerat kan rikta sin tid och energi mot att göra framsteg, inte bara försvara dagens resultatnivåer. I tider av extremt hög förändringstakt med digitalisering, automatisering och robotisering kan medarbetarnas engagemang för framsteg visa sig vara helt avgörande.

För det är människorna som gör skillnaden. Även på ditt företag.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.