Fem steg för mer jämställda löner

Jämställdhet En undersökning som Unionen gjort visar att bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.

Fem steg för mer jämställda löner

Martin Linder, ordförande för Unionen, menar att detta är ett stort misslyckande som leder till att företagen förlorar kompetens och får svårt att rekrytera nya medarbetare när de inte är jämställda.

 – För att vi ska få jämställda löner måste arbetsgivare jobba aktivt med att få bort osakliga skillnader i lönesättning mellan könen. Arbetsgivaren måste se till att det finns tydliga kriterier för lönesättningen och regelbundet genomföra lönekartläggningar. Ytterst handlar det om att företagen måste inse att jämställdhet bidrar till konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt. Företagen riskerar att förlora kompetens och får svårt att rekrytera nya medarbetare när de inte är jämställda, säger han.

Undersökningen, som genomförts av Novus, visar även att endast sex av tio tjänstemän tycker att de har inflytande över sin lönesättning. Och så många som en av fyra har inte haft ett lönesamtal med sin närmaste chef det senaste året.

Läs mer: Nytt verktyg ska öka jämställdheten på arbetsplatsen

 – För att man ska förstå kopplingen mellan löneutveckling och prestation behöver man en dialog med sin närmsta chef. Transparens i lönesättningen skapar motivation hos arbetstagarna. Det kan vara en konkurrensfördel när företaget rekryterar nya medarbetare, menar Martin Linder.

Fem steg för mer jämställda löner

1. Ta fram tydliga kriterier. Se till att det på arbetsplatsen finns tydliga kriterier för lönesättningen.

2. Gör kartläggning och analys. Genomför regelbundet lönekartläggning och analys varje år. Det är dessutom lagstadgat.

3. Förklara varför. Se till att dina medarbetare förstår hur deras lön och prestation kopplar till lönekriterierna på arbetsplatsen.

4. Utvecklingssamtal kopplas till lönesamtal. Genomför utvecklingssamtal, varje år, och se till att det sedan kopplas till lönesamtalet.

5. Se till att samma förmåner gäller alla.  Se över så att alla medarbetare, oavsett kön, har samma tillgång till löne- och anställningsförmåner. Till exempel bonusar, arbetskläder, tjänstemobil och tjänstebil.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.