Fastna inte i dimman

Det var dimma när jag körde till jobbet i morse. Jag kunde se de röda lyktorna på bilen framför, och jag skymtade vägräckena när de susade förbi. Men längre fram var det bara vitt. Att köra bil när sikten är knapp är en obehaglig upplevelse. Automatiskt saktar du ner, skärper blicken och håller den hårt fäst på det lilla du ser precis framför dig.

Bra sikt framåt är också en fördel i ledningen av ett företag. Det är lättare att hålla hög hastighet och parera för hinder när du har blicken fäst långt i fjärran. Som vd och företagsledare gäller det att även i turbulenta tider ha förmågan att lyfta blicken. Att inte borra ner sig i kortsiktiga resultat eller agera på det som ligger precis framför motorhuven, utan resa sig över dimman och se vad som ligger framför. Att bygga verksamheten utifrån ett långsiktigt perspektiv som håller hela resan. Det är nog en av vd-rollens svåraste, men viktigaste utmaningar.

Temat för detta nummer är hållbara affärer. I grunden handlar det om långsiktighet. Att bygga en verksamhet som är hållbar, vare sig det gäller resurser, medarbetare, leverantörer eller miljö. Och inte minst i ett rent ekonomiskt perspektiv. För dessa frågor hänger ihop.

I detta nummer är det med en liten tår i ögat som jag skriver min sista ledare för Vd-tidningen. Det har varit en fantastisk tidning att jobba med. Jag har mött många spännande personer och fått inblick i både glädjeämnen och vedermödor som präglar vd-skapet. Framöver kommer jag att fokusera på att utveckla våra andra produkter inom förlaget och det är med varm hand som jag lämnar över ledningen till vår nya chefredaktör Jennie Jensen. Med henne vid ratten kommer vd-tidningen att fortsätta mot nya spännande resmål.

Välkommen Jennie!

Chefredaktören tipsar:

– I huvudet på en affärsaktivist

– Så lyckas du med målstyrning

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.