Exitavtal för vd – 5 fallgropar

Exitavtal Exitavtal och att bli utköpt är en vanlig lösning när en vd ombeds att sluta hos ett företag. Om ett vd-avtal tecknats brukar villkoren vara reglerade där men det finns trots allt en hel del fallgropar.

Exitavtal för vd  – 5 fallgropar
Det är viktigt som vd att skriva ett bra exitavtal. Foto: Stock Adobe.

Det finns enligt arbetsrätten två huvudsätt att avsluta en anställning. Det ena är att arbetsgivaren har saklig grund för att säga upp den anställde som omfattas av LAS och det andra är att den anställde säger upp sig själv. Utöver detta finns möjligheten att göra en frivillig överenskommelse, ett exitavtal om att avsluta anställningen. Exitavtal innebär helt enkelt att arbetsgivaren erbjuder den anställde att bli utköpt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Det finns många anledningar till att ett företags styrelse vill byta vd. Till exempel kan det handla om att hen inte klarat att uppfylla de ekonomiska målen eller att man helt enkelt vill ha en ny profil på vd:n.

– Att styrelsen vill byta vd kan hända mycket snabbt, men det kan också vara ett beslut som växt fram under en längre tid. Ofta tas beslutet av styrelsen i samförstånd med vd och det är faktiskt mycket sällan som ett vd-byte beror på oegentligheter från vd:ns sida, säger Johan Sundberg, advokat hos och delägare i edplaw Advokatbyrå.

Viktigt med vd-avtalet

Vd omfattas som huvudregel inte av LAS och det finns till exempel inget krav på att det ska finnas ”saklig grund” för att en Vd ska kunna sägas upp av arbetsgivaren. I stället behövs ett särskilt vd-avtal. När fakta ligger på bordet om att vd ska sluta gäller det att läsa vad som står i vd-avtalet som förhoppningsvis skrevs när vd:n började sin tjänst. Men så är det inte alltid.

Dino Kalamujic har sett är att det blivit allt viktigare i exitavtalen att komma överens om hur den uppkomna situationen ska kommuniceras internt och externt.
Dino Kalamujic har sett är att det blivit allt viktigare i ett exitavtal att komma överens om hur den uppkomna situationen ska kommuniceras internt och externt. Dino Kalamujic har sett är att det blivit allt viktigare i exitavtalen att komma överens om hur den uppkomna situationen ska kommuniceras internt och externt.

– Speciellt vid internrekryteringar är det vanligt att man glömmer bort att skriva ett vd-avtal utan bara fortsätter utifrån avtalet för den tidigare tjänsten. Det brukar dock sällan leda till konflikter utan i de flesta fall löser man detta på ett pragmatiskt sätt, berättar Dino Kalamujic, också han advokat hos och delägare i edplaw Advokatbyrå.

Det måste också kontrolleras om vd:n verkligen har en vd-tjänst.

– Här kan det ibland uppstå problem med utländska bolag som etablerat sig i Sverige och anställt en Country Manager. Då är frågan om denne verkligen haft en företagsledande roll, säger Johan Sundberg.

Hur blir det med bonusen?

I Sverige finns det ingen lagstadgad utköpstariff som visar hur den anställde ska kompenseras i ett exitavtal.

– Vanligast är att man i avtalet har fastställt beloppen och att man betalar en summa motsvarande sex till tolv månaders lön, berättar Dino Kalamujic.

Ersättningen som vd får under uppsägningstiden ska normalt innefatta alla förmåner. Men eventuellt avgångsvederlag via exitavtalet är oftast inte tjänstepensions- eller semesterlönegrundande och beskattas som lön.

Mest diskussioner brukar det bli kring en eventuell bonus.

Johan Sundberg konstaterar att ofta tas styrelsebeslutet om att en vd ska sluta i samförstånd med denne.
Johan Sundberg konstaterar att ofta tas styrelsebeslutet om att en vd ska sluta i samförstånd med denne. Johan Sundberg konstaterar att ofta tas styrelsebeslutet om att en vd ska sluta i samförstånd med denne.

– I regel tittar man då på hur bra resultat företaget haft fram till att vd:n slutar och om uppsatta mål har nåtts är det rimligt att ge en bonus. Mer komplicerat är det om det finns incitamentprogram och vd:n har optioner eller aktier i företaget, säger Johan Sundberg.

Vad händer med tjänstebilen?

Förutom ersättningen finns det också en hel del annat som ska finnas med i exitavtalet, till exempel om vd ska jobba eller om hen är arbetsbefriad under uppsägningstiden och vad som händer med de innestående semesterdagarna. Man kan också avtala om vd har rätt att ta ett annat jobb under uppsägningstiden om hen blir arbetsbefriad.

– Det gäller dessutom att göra klart vad som händer med tjänstebilen och när arbetsredskap som dator och mobiltelefon ska återlämnas, berättar Dino Kalamujic.

Det han och Johan Sundberg sett är att det blivit allt viktigare i exitavtalen att komma överens om hur den uppkomna situationen ska kommuniceras internt och externt.

– Det gäller både att skydda företagets varumärke och bädda för vd:ns fortsatta karriär. Ett företag som utan reell grund hanterar en exit på ett dåligt sätt riskerar förstås att det slår tillbaka, till exempel rennomémässigt, avslutar Johan Sundberg.

Fakta

5 tips på vad som bör ingå i ett exitavtal

  1. Om möjligt se till att kommunikation om varför vd:n ska sluta är samstämmig och ingår i exitavtalet.
  2. Vad gäller under uppsägningstiden med arbetsredskap och arbetsplikt?
  3. Förtydliga om konkurrensklausul och värvningsförbud ska gälla.
  4. – Inkludera hur avregistreringen hos Bolagsverket ska hanteras.
  5. – Ska vd ha rätt till fortsatta rörliga lönedelar under uppsägningstiden?

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.