Därför hyr man en interimschef

Ledarskap & styrning Det blir allt vanligare att använda interimschefer i näringslivet och inom den offentliga sektorn. Fördelarna är många, särskilt vid stora förändringar, men det finns nackdelar, enligt forskaren Viktoria Rubin.

Därför hyr man en interimschef
Viktoria Rubin forskar kring interimschefer.

Det är inte helt enkelt att uppskatta antalet interimschefer, det vill säga tillfälligt inhyrda chefer, på den svenska arbetsmarknaden. Men uppskattningar pekar på en siffra på upp till 10 000 personer, enligt Viktoria Rubin som är doktorand i organisationspedagogik vid Stockholms universitet. Och antalet har ökat de senaste åren.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Traditionellt har företag främst tagit in konsulter som fungerat som rådgivare. Den nya trenden är att engagera tillfälliga interimschefer i olika former av övergångsperioder på i snitt nio-tio månader. Ofta engageras de för ett halvår som sedan förlängs till ett år. Viktoria Rubin har intresserat sig för den här typen av ledarskap som egentligen går emot allt vad en chef och ledare ska vara.

– En traditionell chef med ett bra ledarskap ska ha stor förståelse för verksamheten, verkligen känna sina medarbetare och jobba långsiktigt, konstaterar hon. Det nya är att det kommer in chefer för en kort tid, vilket blir en motsägelse.

En rad fördelar

Även om det finns nackdelar med att inte bli en permanent del av en organisation så blir det ändå populärare med interimschefer i takt med att omvärlden förändras. Fördelarna kan sammanfattas med följande:

I en förändring kan det vara en fördel att inte tillhöra en organisation fullt ut och att ha upparbetade relationer. Man behöver inte skydda sin karriär vid obekväma beslut och kan vara rätt tydlig med vad man tycker fungerar och vad som inte gör det. Man behöver helt enkelt inte vara lika försiktig och har inga allianser att ta hänsyn till.

I ledningsgruppen kan man också våga lyfta saker som ingen annan gör.

– Interimschefer kommer ofta in för att få fart på saker och ting, konstaterar Viktoria Rubin. En fördel med deras roll är att de oftast inte behöver göra alla uppgifter som en ordinarie chef gör utan har lättare att hinna med sina uppdrag.

Någon form av förändring

Den vanligaste orsaken till att en organisation eller ett företag tar in en interimschef är att man vill åstadkomma någon form av förändring, och att det finns en ledig position som man kan passa på att utnyttja för det ändamålet innan en ordinarie chef har tillsatts. Riskkapitalföretag använder ofta interimschefer initialt för ”att röja runt”, enligt Viktoria Rubin.

– Man anser kanske att en interimschef kan göra nytta på ett annat sätt än den ordinarie chefen kan göra, säger hon. Ibland ses dessa personer som ”bödlar” som genomför tuffa omorganisationer, men forskningen säger att en sådan person också kan få oss att se nya saker och kan höja kompetensen.

Andra gånger så kanske man inte har råd med den inhyrda kompetensen på den höga nivån mer än en kortare tid men tycker att det är värt att betala lite mer för den tiden.

Vissa nackdelar

Det finns också vissa nackdelar med att ta in en interimschef. Särskilt om det skett många chefsbyten innan denne kommer in. Då kan ett stort motstånd uppstå bland medarbetarna. Samtidigt har attityden till inhyrd personal gradvis förändras de senaste åren och acceptansen har ökat.

Viktoria Rubin ger den som vill satsa på att hyra in en interimschef några viktiga råd:

  • Se till att det finns ett tydligt uppdragsmandat. Det handlar inte om att ta över en ordinarie roll.
  • Kratta för och hjälp in interimschefen. Berätta om vad som är viktigt i verksamheten, vilka maktallianser som finns, vilket motstånd och ge så mycket information som behövs för att kunna åstadkomma något på kort tid. Härigenom undviker man onödiga minor.
  • Se till att ha täta avstämningar. Det är mer regel än undantag att det dyker upp nya saker och den nya chefen kommer också upptäcka nya saker ingen tänkt på eller vågat prata om. Ta ställning direkt till det som upptäcks så interimschefen vet hur hen ska gå vidare.

Viktoria Rubin tror att utvecklingen med allt fler interimschefer kommer att fortsätta. Det beror på att GIG-ekonomin gradvis sprider sig och attityderna förändras.

– Mest intressant blir att se hur utvecklingen blir med utgångspunkten att cheferna alltid ansetts vara kärnan i en verksamhet, säger hon. Vad kommer det att innebära för framtidens ledarskap med allt fler tillfälliga chefer?

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.