Använd vd-kraften i din nyfikenhet rätt

Vd-rollen Nyfikenheten är en av de bästa tillgångarna som en vd har. Det är grunden till att skapa ett framgångsrikt och innovativt företag med nöjda medarbetare. Men det gäller att använda dess kraft på ett energieffektivt sätt.

Använd vd-kraften i din nyfikenhet rätt
Nyfikenhet är en stark tillgång för en vd. Foto: Stock Adobe.

Nyfikenhet är kanske inte det första man tänker på när det gäller att utveckla ett företag. Men faktum är att forskningen de senaste 15 åren pekar på att god kännedom som vd om hur man ska använda sin och andras nyfikenhet är en viktig del i allt utvecklingsarbete. Det menar också Ulrica Norberg, författare, journalist och filmvetare, som just utkommit med boken ”Nyfiken – väck ditt inre geni”. Hon har utifrån sitt stora intresse under ett antal år coachat företagsledare i att använda sin nyfikenhet för att utveckla deras verksamheter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?
Ulrica Norberg har skrivit ”Nyfiken – väck ditt inre geni”. Fotograf Caroline Andersson Renaud
Ulrica Norberg har skrivit ”Nyfiken – väck ditt inre geni”. Fotograf Caroline Andersson Renaud Ulrica Norberg har skrivit ”Nyfiken – väck ditt inre geni”. Fotograf Caroline Andersson Renaud

– För att förvalta sin nyfikenhet krävs dock träning, säger hon. Om man tränar sin nyfikenhet rätt ger det starkare mentala muskler samt ökad glädje, fokus och koncentration.

Samtidigt konstaterar hon att om man inte ger nyfikenheten någon form av utmaning så är det lätt hänt att man blir uttråkad och tappar sin innovationsförmåga.

Tre sätt att hantera

Resonemanget och forskningen kring nyfikenhet utgår från att alla människor har en unik förmåga men att deras nyfikenhet ser olika ut. Att känna igen sin egen form av nyfikenhet och förstå andras förmågor är viktigt som vd. En grund i detta är att undersöka hur allt från företagsklimatet ser ut till hur branschen tänker eller de människor som jobbar i den egna verksamheten. För att få en struktur i arbetet med detta och med sin egen nyfikenhet så kan en modell, enligt Ulrica Norberg, vara att använda sig av följande tre steg för kartläggning:

  1. Titta på dig själv och se vilken typ av nyfikenhet du drivs av.
  2. Titta på omvärlden och gör det utifrån den övergripande plats du har som vd.
  3. Sök efter det som är unikt för företaget och det som är utmanande.

Ulrica Norberg förespråkar en cyklisk process i arbetet där man i det första steget samlar in fakta och försöker använda nya ögon. Därefter handlar det om en ”ruvande-fas” där man tittar igenom det insamlade och försöker hitta broar och möjligheter. Sedan bygger man en strategi och handlingsplan och tester. Modellen kan också användas i exempelvis arbete med en vision och genom att göra den transparent och synlig så skapar man engagemang hos medarbetaren. Processen kan sedan upprepas cykliskt i varje kvartal där man hela tiden vrider på perspektivet och försöker se nya saker.

– Genom att följa upp och återta denna process varje kvartal, kan vi gynnas av och stärka vår nyfikenhet. Forskning visar att när vi använder den klokt på detta sätt tränar vi hjärnan och dess kapacitet ökar, konstaterar Ulrica Norberg.

Kultivera nyfikenhet

Arbetssättet ovan kan beskrivas som att man kultiverar nyfikenheten. Eller om man pratar om innovation så kan det vara ett nyfiket sätt att se samma sak ur ett nytt perspektiv. Man behöver inte alltid hitta på något nytt.

Här anknyter Ulrica Norberg sitt resonemang om nyfikenhet till forskarna Spencer Harrisson och John Cohen, som undersökt vad som kan skapa lönsamma mönster för företag och tittat på begreppet arbetsekonomi. Det handlar om att fokusera på skillnaden mellan människa och maskin, för maskinen ställer aldrig frågan ”varför”.

– De lär ut att ställa specifika frågor med nyfikenheten som grundpelare för att skapa en yrkesmässig tillväxt, sammanfattar Ulrica Norberg. Man måste lyfta blicken för vad som funkar och vad som inte funkar. Och nyfikenhet kan fungera som den hävstången.

På samma sätt måste man lyfta blicken som vd och se på de team man sätter samman med eller jobbar med hur de fungerar. Utgångspunkten bör vara att alla människor är nyfikna, men på olika sätt. Några kan beskrivas som ”ugglor” och vet lite om väldigt mycket och här handlar det om personer som exempelvis fungerar jättebra vid brainstorming. Andra kan beskrivas som ”hackspettar” och är mer specialiserade på några frågor på djupet. Slutligen kan några beskrivas som ”krokodiler”. Det är personer som först kanske inte så intresserade av nya saker, men när de sedan blir det blir de supernyfikna och drivande och de är personer som är bra på att ta saker framåt.

– Har man en bild av vad man själv är för typ och vad andra är så är det lättare att sätta samman bra fungerande team utifrån nyfikenhet, konstaterar Ulrica Norberg.

Transformation viktig

Forskningen har också lyft fram nyfikenheten som en viktig drivkraft. Och i en artikel i tidningen Forbes från tidigare i år, diskuteras utifrån detta vad världen behöver mest. Man konstaterar att transformation driven av nyfikenhet är det kanske viktigaste. Tidigare pratade man om kreativitet, sedan om innovation och nu om transformation. Nu handlar det alltså om att transformera det man har och att försöka hitta olika vägkorsningar där man tillsammans med andra kan skapa nytt utifrån det befintliga.

– I vägkorsningar får man nya perspektiv och därför är det så viktigt att människor och olika organisationer möts och har ett utbyte, säger Ulrica Norberg. En idé kan vara att bjuda in andra företag som jobbar på ett liknande sätt.

Just genom att jobba systematiskt med sin nyfikenhet och se det som att det handlar om förädling är hemligheten för att inte fastna och att inte få framdrift. Det gäller att vara nyfiken på sig själv och på hur man vill utveckla sitt arbete.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.