Välj rätt kultur och nå målen

Krönika Som vd vet du redan hur mycket er kultur kan påverkas av hur ledare inom företaget beter sig.

Välj rätt kultur och nå målen
Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Både formella och informella ledare sätter tonen och visar vilka attityder och beteenden som gäller. Utan en tydlig gemensamt överenskommen värderingsgrund så kommer det vara upp till dessa individuella ledares personliga synsätt att visa vad de själva känner är rätt och fel, ok eller oacceptabelt. Självklart kan deras personliga omdömen vara fullt tillräckliga för att vägleda och forma en ganska bra kultur.

Men, all forskning kring företagskultur visar tydligt att de företag som tar ett mer proaktivt grepp i kulturbyggande, genom att bland annat tydligt klart och tydligt definiera vilka värderingar som ska genomsyra verksamheten och vilka ledarprinciper som ska gälla, i större utsträckning når sina mål. Detta beror i huvudsak på att en tydlig gemensam spelplan underlättar att skapa och behålla strategiskt fokus i hela verksamheten. I korthet så visar forskningen att företag med en stark och positiv kultur, som är avsiktligt utformad utifrån företagets långsiktiga mål, har både snabbare tillväxt och högre lönsamhet.

Företagskulturen måste först och främst formas utifrån vilka mål företaget har. Är det snabb tillväxt som gäller behövs ofta en snabbfotad och flexibel kultur där beslut kan fattas fort och det finns en hög grad av acceptans för misslyckande. Då behöver värdeord såsom ”innovation” och ”ansvarstagande” översättas till vilka ramar som gäller för beslutsfattande långt ut i leden. Om detaljstyrande chefer däremot motverkar innovativa och ansvarstagande beteenden kommer förmodligen tillväxttakten avstanna. På liknande sätt kommer de företag som satt ”kvalitet” och ”kundfokus” få problem med ledare som är personligt mer inriktade på kortsiktiga försäljningsmål.

Det kan låta självklart att låta de långsiktiga företagsmålen utgöra grunden för kulturbyggandet, men tro mig, det är absolut långt ifrån det vanliga bland de 100-tals ledningsgrupper jag jobbat med över de senaste 20+ åren. Det är vanligare att kulturbyggandet består av trycka mellanmjölkiga uttryck såsom ”respekt” och ”omtanke” på t-shirts och kaffekoppar och sedan hävda att ”kulturprojektet” är avklarat.

Kulturen står inte still, den behöver hela tiden formas och omformas utifrån nya mål och nya omständigheter. Utan en gemensam syn bland ledare på vilka attityder och beteenden som behöver främjas i till ett exempel en tillväxtstrategi eller lönsamhetsstrategi så riskerar spelplanen att präglas av individuella personligheter och preferenser, snarare än de som på riktigt kommer avgöra om målen uppnås.

Så, ta frågan om att forma den kultur era mål och era strategier kräver på allvar. Det kommer krävas en öppen och intelligent dialog i ledningsgruppen för att komma fram till hur ni som ledare aktivt kan tydliggöra och främja rätt attityder och beteenden hos såväl ledare som medarbetare. En tydlig, stark och positiv kultur kommer kunna göra ert företag till vinnare på morgondagens marknad.

Fakta

Fakta Thomas Dimming

Thomas Dimming har över 20 års erfarenhet med att stödja ledare och ledningsgrupper med att skapa en mer engagerad kulur. Han är idag rådgivare och föreläsare.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.