Ansvaret är ditt – hjälp andra ta sitt!

Bloggen Vill du att ditt företag ska överleva långsiktigt? Då är det dags att börja dela ansvaret med dina medarbetare. Ledarskapskonsulten Fredrik Kristoffers förklarar hur.

Ansvaret är ditt – hjälp andra ta sitt!
Fredrik Kristoffers. Foto: Nya Ledarskapet

Vad skulle du säga är ditt viktigaste ansvar som vd? Att hålla budget, leverera vinst, få verksamheten att växa, genomföra nödvändiga förändringar..? Nog så viktiga saker, men det finns faktisk en uppgift som är en förutsättning för allt detta – din förmåga att få andra att ta ansvar.

I min roll som ledarskapskonsult har jag genom åren arbetat med otaliga ledningsgrupper i många olika branscher. När vi ses första gången har det hänt att jag kan känna att det ligger en förväntan i luften, att jag ska ta ansvar för det problem som de vill lösa.

Förvåningen brukar vid sådana tillfällen bli påtaglig när jag säger ”Jag har inte lösningen, det har ni! Och tillsammans kommer vi hitta den. Vill ni höra hur en sådan process kan se ut?”.

För så här är det: Som konsult kan jag bidra i er process med både teori och praktiska verktyg, jag kan dela med mig av hur andra företag löst liknande problem, mina egna erfarenheter av min tid som medarbetare och chef, jag kan vara mentor, vara ett stöd och många andra saker. Men det är ni själva som måste komma fram till lösningen, och göra jobbet.

Vare sig du är vd på ett litet familjeföretag eller ett börsnoterat storföretag är principen densamma: Det är du, tillsammans med styrelsen, som har ansvaret för hur företaget sköts. Du kan alltså aldrig förhandla bort ditt ansvar.

Däremot kan du dela med dig av ditt ansvar. Eller rättare, du bör dela med dig av ditt ansvar. Eller, lika bra att vara rakt på sak – du ska dela med dig av ditt ansvar, i alla fall om du är intresserad av ditt företags långsiktiga överlevnad och ditt eget och dina medarbetares välbefinnande.

Gör förstalinjen ansvariga

Jag brukar kalla detta för medansvar. Det är här jag ibland ser problem hos en del företag. De flesta vd:ar jag arbetat med i min roll som konsult tar verkligen ett stort ansvar och jobbar hårt för företagets bästa. Men att vara ansvarig betyder ju inte nödvändigtvis att man måste fatta alla beslut själv…

Hur gör man då andra medansvariga? Det föga förvånande, men ofta förbisedda, svaret är – bra kommunikation. Och själva definitionen på bra kommunikation innebär att den sker åt bägge hållen på lika villkor:

Du ska som vd ge dina chefer och medarbetare förutsättningar för att lösa uppgifterna och axla ansvaret samtidigt som du är tydlig med vad du vill få ut och hur långt deras ansvar sträcker sig. Men, och det brukar vara här skon klämmer, du måste även vara öppen med vad du själv behöver för information och feedback. Oftast är det de som jobbar i förstalinjen som har bäst känsla för verksamheten och hur den fungerar eller inte fungerar. Det är dit du vill få ut ansvaret, längst ut till de som gör jobbet. Men glöm aldrig att det är du som har det slutgiltiga ansvaret.

Får du till den dialogen slipper du mycket av den frustration och oro du annars skulle känna, och kanske sprida. Bra kommunikation är nämligen en förutsättning för att dina medarbetare kan göra sitt jobb – men också att du kan känna trygghet i din roll som vd och, inte minst, att din styrelse kan känna sig lugn och trygg med dig…

Så hjälper du andra

Några enkla frågor du kan testa för ökad dialog mot medansvar kan vara:

  • -Du som jobbar närmast det här, vad ser du för fördelar och nytta med det här projektet? 
  • Vilket ansvar har du i det här projektet?
  • Hur kan jag hjälpa dig att ta ansvar för det här projektet?
  • Vilka förutsättningar skulle du vilja ha för att kunna ta ännu mer ansvar?
  • Jag förstår att du ser saker jag kanske inte är medveten om, jag lyssnar gärna för att förstå mer.
  • Kan du hjälpa mig med bra information om konkreta framsteg och risker så jag kan kommunicera med övrig ledning och styrelse?
  • Kan du skicka mig en vecko/månadsrapport? Så att jag kan hjälpa dig att komma framåt. Jag behöver ha den skriftlig, så att jag kan dela den till andra.
  • Hur går det? Berätta, jag är nyfiken.

Poängen med dina frågor är att skapa en bra kommunikation med dina medarbetare, så att du slipper råka ut för obehagliga överraskningar. Du kan säkert hitta på flera frågor själv.

Alltså, ta ditt ansvar – och hjälp andra ta sitt. 

Power ON /Fredrik

Fredrik Kristoffers är grundare och ledarutvecklare på Nya Ledarskapet, en konsultorganisation med 20 talet erfarna ledare som arbetar i Sverige och internationellt med utveckla människor, organisation och företag. 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.