Ledningsgruppen – ditt viktigaste instrument som vd

Bloggen Att vända personer som inte vill ha en där är tufft som vd. Samtidigt finns inget som är mer inspirerande än att se ledningsgruppen fungera, skriver Thomas Magnusson.

Ledningsgruppen – ditt viktigaste instrument som vd
Foto: Ledarna/Stock Adobe

När man antagit utmaningen med sitt första vd-uppdrag så har man troligtvis haft andra chefsroller innan, kanske som ekonomichef eller som försäljningschef. Den roll man haft har naturligtvis varit viktig för det företag man arbetat på. Men att ta över som vd innebär att man har ett helhetsansvar för bolaget och det är en stor skillnad jämfört med tidigare. Här blir helikoptervyn ett viktigare verktyg än specialistkunskap.  

Du kan naturligtvis förbereda dig så mycket som möjligt faktamässigt. Men det som är svårare att förbereda sig på är att du troligen efterträder någon som satt sin prägel på den organisation du nu ska ta över. Det kommer att finnas tillfällen där du jämförs med din företrädare. Det kommer att finnas en grupp som kanske misstänksamt synar dig och vem du är samt vad du ska bidra med. Sedan finns det även de som direkt försöker skapa ett band med dig för att visa att man är med på allt som komma skall. 

Som ny i vd-rollen och i din organisation har du en relativt kort tid på dig att sätta din egen prägel, förklara vad du vill och vad du vill åstadkomma. Det är viktigt att fundera på hur du/ni ska nå målen, att du bildar dig en uppfattning om personerna närmast dig och hur du på bästa sätt kan använda de kompetenser som finns runt dig. Det är dessa personer som ska hjälpa dig nå dina uppsatta mål.  

Be om feedback från de som kan mer

Din ledningsgrupp kommer vara ditt viktigaste verktyg för att lyckas. Lägg mycket tid på att forma den så som du vill och behöver. Det här är personerna som kan bolaget och sina avdelningar och som sitter med mycket viktig information. Här är det viktigt att ett förtroende mellan dig och ledningsgruppen börjar gro så fort som möjligt.

Jag har alltid valt att vara så öppen som möjligt med mig som person och mina värderingar. Jag har öppet berättat vad min strategi är och de delmål jag ser som viktiga för att kunna ta nästa steg i bolagets utveckling. Därefter har jag varit tydlig med att jag vill ha feedback på mina tankegångar och visa förtroende för att respektive persons kunskap ska bidra till att mejsla ut vägen framåt. För mig har det varit ett vinnande koncept att både bygga förtroende samt att få input från de personer som de facto kan sina områden mycket bättre än jag. 

I ledningsgruppen behöver du ha personer som genom sina specifika områden kan stödja dig i ditt arbete att föra företaget framåt. Det är också viktigt att de personerna har en förståelse för att deras medverkan nu handlar om hela företaget och inte enbart deras eget område.  

Kom ihåg att du är nyast i bolaget

Jag har såklart råkat ut för personer som inte vill att jag ska vara där och tycker allt var bättre förr. Att ”vända” dessa personer är ofta en svår och lång process. Det kan gå att lösa med personliga samtal där du förklarar varför du är där och vilka förväntningar du har på personen. Det handlar också om att följa upp med samtal där du berättar vad som varit riktigt bra samt om det finns områden du inte är nöjd med.

Du kan även ta upp det som en fråga till personen; ”det här beslutet förstår inte jag, men jag har ju inte den erfarenhet du har, hur och varför gör vi på det här sättet?”. Sedan gäller det att låta personen få tid på sig att förklara skälen bakom beslutet. I den dialogen kan du alltid ställa okvalificerade frågor för att på så sätt se om det går att hitta en bättre väg framåt. Fördelen med en sådan dialog är att personen förhoppningsvis kommer uppfatta det som att hen varit med och bidragit till att förbättra ett beslut eller en process. 

Vidare kan det vara så att du kommer komma till insikt om att det kan finnas en eller ett par personer som måste bytas ut. Det kan bero på kompetens, att förtroende som du vill bygga upp inte accepteras från din kollega eller att de helt enkelt inte köper den strategi som du vill implementera och då behöver du agera.  

Det finns ingenting som är mer inspirerande än att se din första ledningsgrupp börja fungera på ett bra sätt, och ibland måste det få ta lite tid. Kom ihåg att du är den nyaste i bolaget, kunskapen sitter hos dina nyckelpersoner. Ta hand om dem, visa förtroende och låt dem fortsätta växa med uppgiften. I slutändan är det ditt beslut som vd som gäller, se till att du har ett så bra underlag som möjligt för de besluten. 

Thomas Magnusson är chefsrådgivare på Ledarna och har varit vd i tolv år i flera olika bolag.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.