5 tips för smarta incitamentsprogram

Incitament För att ett företag ska kunna utvecklas är det viktigt att man lyckas behålla rätt medarbetare. Här kan incitamentsprogram vara en morot men det är mycket en företagare måste fundera kring innan man genomför ett sådant.

5 tips för smarta incitamentsprogram
Ett väl utformat incitamentprogram är lockande för medarbetarna. Foto: Stock Adobe.

När det gäller incitamentsprogram är det värt att kika på kontraksteorin som Oliver Hart och Bengt Holmström belönades för med Nobelpriset i ekonomi 2016. Kontraktsteorin är en generell tankeram för att analysera många olika frågor rörande utformningen av kontrakt, som bonusprogram för företagsledningar, självrisker i försäkring, och privatisering av offentliga verksamheter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Incitamentsprogram är bra verktyg främst om man behöver förändra beteenden bland de anställda för att uppnå ett särskilt mål i företaget. Om alla anställda beter sig som man vill att de ska bete sig så behöver det inte vara nödvändigt med ett incitamentsprogram, säger Catrin Åkerlund, skattejurist hos Grant Thornton.

Incitamentsprogram är bra verktyg främst om man behöver förändra beteenden bland de anställda, menar Catrin Åkerlund.
Incitamentsprogram är bra verktyg främst om man behöver förändra beteenden bland de anställda, menar Catrin Åkerlund. Incitamentsprogram är bra verktyg främst om man behöver förändra beteenden bland de anställda, menar Catrin Åkerlund.

Företagare måste läsa in vilket läge deras nyckelmedarbetare befinner sig i för att med ett incitamentsprogram kunna få medarbetarna att stanna kvar och vara lojala. Har man råd att betala för aktier eller vill den anställda istället till exempel köpa en bostad?

Många utmaningar

Om det blir aktuellt med ett incitamentsprogram finns en hel del frågor att beakta.

– Det finns flera andra möjligheter än högre lön för att skapa incitament för att stanna längre i ett bolag, till exempel olika typer av optioner och delägarskap. Vilken typ av incitamentsprogram som passar för respektive företag och medarbetare beror på bransch och vad man som företagare vill uppnå.

Allt handlar om att skapa lojalitet och stärka banden mellan företaget och särskilt viktiga medarbetare. Här är teckningsoptioner en möjlighet. Detta är ganska vanligt hos nystartade bolag som ofta är lågt värderat vilket kan hålla nere kostnaden för den anställde.

– Teckningsoptioner, som är det allra vanligaste incitamentsinstrumentet, ger medarbetarna motivation att driva affären och öka företagets värde eftersom tanken är att den anställde får en hävstångseffekt när hen tecknar sig för aktier baserat på en option.

Att tänka på för företagaren när det gäller teckningsoptioner är att värdering av bolaget idag och i framtiden är viktig för att det ska bli rätt.

– Man måste också väga in beskattningssituationen när man nyttjar optioner och tecknar sig för aktierna. Om bolaget är ett fåmansföretag omfattas optionerna och aktierna av dessa regler. Risken med teckningsoptioner är att om tillväxten blir noll blir optionerna utan värde. Mitt önskemål är att den värderingsmodell som används idag kunde förenklas. Det kostar ganska mycket att göra en sådan värdering.

Ingen kostnad

En annan lösning är personaloptioner.

– Då behöver det inte heller vara någon kostnad för den anställde inledningsvis. Här ska man komma ihåg att det blir en kostnad för företaget då det ses som en förmån när den anställde får teckna sig för aktier. Vad gäller beskattningen för den anställde när aktierna tecknas är det svårt att förutse denna kostnad eftersom utgångspunkten för förmånen är marknadsvärdet vid tidpunkten för tecknande av aktierna.

Att kunna ge ut kvalificerade personaloptioner är något relativt nytt i Sverige. Nya regler kring detta infördes så sent som 2018.

– Det är en liten udda fågel som inte funnits i Sverige tidigare. Det har tagit sin tid men bolagen har nu börjat förstå hur detta fungerar. Dessa optioner kan ges till de anställda under vissa i lagen givna förutsättningar. En stor fördel med dem är förutsägbarheten då ingen värdering behöver göras och det finns ingen risk för sociala avgifter eller förmånsbeskattning.

Det har framförts kritik mot kvalificerade personaloptioner gällande vilka branscher som omfattas och att de bara berör relativt små och nystartade bolag.

– Men det är på gång justeringar av reglerna som beräknas kunna träda i kraft 2022, säger Catrin Åkerlund.

Hon berättar att det man ska tänka på här är att eftersom optionerna, och sedan även aktierna, kan vara gratis så får man inget, eller ett lågt, anskaffningsvärde på aktierna och därmed en högre vinst när aktierna ska säljas.

Måste tänka sig för

När det gäller direkt delägarskap betonar Catrin Åkerlund vikten av att företagaren verkligen tänker sig för om hen verkligen vill ha andra aktieägare.

Här måste en mer omfattande marknadsvärdering av bolaget göras. Vid delägarskap är hennes råd att inte ge iväg för stor andel i bolaget från början eftersom företagarens eget och de anställdas innehav i bolaget späds ut när nya delägare eller framtida investerare tas in i bolaget.

Man bör också tänka igenom beskattningssituationen som delägare i det fall bolaget är ett fåmansföretag – hur beskattas den anställde för utdelningar och eventuell kapitalvinst?

Förutom dessa incitamentprogram finns det ju också rena bonusprogram som bara omfattar lön.

– Företagaren bör fundera ordentligt kring vad det är man vill uppnå genom stimulansen av medarbetaren. Handlar det enbart om att öka försäljningen kan man med fördel använda en ren bonusmodell, avslutar Catrin Åkerlund.

 

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.