5 tips för att styra ett familjeföretag framgångsrikt

Familjeföretagande Hur styrelser i familjeföretag fungerar skiljer sig ofta en hel del jämfört med andra typer av företag. Generellt rekommenderas familjeföretag att ta in externa ledamöter, men det passar inte alla.

5 tips för att styra ett familjeföretag framgångsrikt
Det kan vara viktigt för familjeföretag att ta in externa styrelseledamöter. Foto: Stock Adobe.

Jenny Ahlberg tillhör femte generationen företagare. I år firar företaget Kron International sitt 150-årsjubileum. Det hela startades 1871 av Johan Peter Ahlberg och Jenny med syskon och kusiner står så småningom på tur att ta över verksamheten från föregående generation. Kron som huserar i skånska Vinslöv har idag 36 anställda och omsätter cirka 55 miljoner kronor. De sysslar med att tillverka städredskap för hushållsstädning och för den professionella marknaden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Jag har suttit i företagets styrelse sedan 2009 vilket varit en fantastiskt bra inskolning i verksamheten, berättar Jenny Ahlberg, som numera också är Krons ekonomichef.

Innan hon började arbeta i familjeföretaget forskade Jenny Ahlberg kring familjeföretag vid Linnéuniversitet, vilket ledde fram till en doktorsavhandling i ämnet. Här har hon studerat hur små- och medelstora företags styrelser fungerar och bland annat på nära håll följt fyra familjeföretag.

– I min forskning har jag haft nytta av mina egna erfarenheter från Kron och även kunnat dra lärdomar som jag kunnat tillföra styrelsearbetet hos oss.

Flera roller samtidigt

Hon konstaterar att hur styrelsearbetet sköts skiljer sig åt från familjeföretag till familjeföretag.

Om familjeföretaget väljer att ha externa ledamöter poängterar Jenny Ahlberg vikten av att klargöra förväntningarna på dem.
Om familjeföretaget väljer att ha externa ledamöter poängterar Jenny Ahlberg vikten av att klargöra förväntningarna på dem. Om familjeföretaget väljer att ha externa ledamöter poängterar Jenny Ahlberg vikten av att klargöra förväntningarna på dem.

– Detta gör att man inte alltid kan använda etablerade styrningsmodeller, eftersom man måste ta hänsyn till de familjerelationer som finns inom företaget, säger Jenny Ahlberg.

Det som kännetecknar många familjeföretag är att de som sitter i styrelsen ofta har flera olika roller samtidigt.

– Det som också skiljer dem från styrelser i andra typer av företag är att ledamöterna inte bara är kollegor utan också ofta har andra relationer och umgås utanför företaget.

Kan slussa in nästa generation

Förutom att användas för strategisk styrning av företaget behöver styrelsen också ta hänsyn till familjens roller och mål.

Detta kan till exempel innebära att styrelsen får en viktig roll vid generationsskiften i företaget. I familjeföretag kan styrelsen slussa in nästa generation i företagsarbetet samtidigt som den tidigare generationen finns kvar.

– Precis så har det varit hos oss i Kron och det har varit mycket värdefullt och bäddat företaget bra inför framtiden.

Hon har i sin forskning också sett att hur nära man är släkt kan ha betydelse. Det är skillnad på om man är syskon, kusiner eller ingifta när man ingår i ett familjeföretags styrelse. Det kan påverka vilka funktioner inom företaget som styrelsen väljer att fokusera på.

Beslut utanför styrelsemöten

Jenny Ahlberg konstaterar att i familjeföretag är det inte enbart på styrelsemöten som strategiska frågor diskuteras och beslut fattas.

– Det sker även på ledningsmöten, vid spontana samtal inom företaget och vid privata familjesammankomster. Det är inte heller alltid hela styrelsen som deltar i dessa diskussioner utanför styrelserummet.

Detta kan enligt henne skapa problem när man tar in externa ledamöter i styrelsen.

– Den informella beslutsstrukturen inom familjeföretag kan göra det komplicerat. Det finns risk att externa ledamöter känner sig uteslutna från beslutsfattandet.

Hon menar att utomstående i styrelsen kanske heller inte alltid är nödvändigt.

– Det är viktigt för familjeföretag att kunna anpassa styrelsesammansättningen efter sina förutsättningar. Kanske kan till exempel företagets revisor agera mer rådgivande. Då kan företaget få extern input ändå, utan att ha externa styrelseledamöter.

Läs även om pandemin och familjeföretagen.

Viktigt att klargöra förväntningarna

Om man väljer att ha externa ledamöter poängterar hon vikten av att klargöra förväntningarna på dem samtidigt som familjen kanske måste anpassa styrelsearbetet.

– Som extern ledamot tänker man ofta helt naturligt lite mer kortsiktigt än familjen som kan vara beredda att fatta beslut som inte är direkt lönsamma idag men som kan leda till positiva effekter 20–25 år framåt i tiden. Det kan till exempel handla om att starta en ny verksamhetsgren eller ett helt nytt bolag som någon i familjen får driva.

Hon har också sett att det bästa är om familjemedlemmarna i styrelsen vädrar eventuella konflikter dem emellan innan man går in i styrelsemötet annars kan samtalsklimatet bli ganska infekterat.

Hur ett företag ska styras och hur man bäst sätter samman en styrelse finns det många teorier om.

– Alla styrningsmodeller passar dock inte för familjeföretag. Det är därför viktigt att anpassa rekommendationerna för bolagsstyrningen när det gäller familjeföretag, avslutar Jenny Ahlberg.

Fakta:

5 tips på hur man bygger man en bra styrningsmodell för ett familjeföretag.

  1. Ta hänsyn till både familjens och företagets målsättningar.
  2. Det går att få rådgivning på annat sätt än genom externa styrelseledamöter.
  3. Ha i åtanke att styrelsen inte bara kan användas för att hantera företaget, utan också familjen.
  4. Styrelsen kan vara en resurs vid generationsskifte.
  5. Starkast styrning får man med en gemensam strategi som är väl kommunicerad och väl accepterad i familjen och företaget.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.