Familjeföretag bäst överlevare i kristider

Familjeföretag Historien visar att familjeföretag ofta är de som klarar av att hantera kriser bättre än andra typer av företag. De fattar nämligen mer långsiktiga beslut och har större acceptans för att det kommer att ta tid att resa sig efter en kris som exempelvis covid-19.

Familjeföretag bäst överlevare i kristider
Familjeföretag har ofta många saker på plats som gör att de klarar kriser bra. Foto: Stock Adobe.

Mattias Nordqvist, professor vid House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm, forskar kring entreprenörskap, ägande och styrning i olika typer av familjeföretag. Han har bland annat studerat hur familjeföretag genom historien hanterat kriser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Historien visar tydligt att familjeföretagen är mest motståndskraftiga under kriser, konstaterar Mattias Nordqvist.

Det viktigaste är enligt honom att familjeföretaget fattar långsiktiga beslut och då ofta med nästa generation i sikte.

– De tittar inte bara på kvartalsrapporter utan sätter värde både på sin historia och sin framtid.

Mattias Nordqvist konstaterar att en viktig egenskap hos ett familjeföretag är att de har verkliga och synliga ägare. Foto: Juliana Wiklund
Mattias Nordqvist konstaterar att en viktig egenskap hos ett familjeföretag är att de har verkliga och synliga ägare.
Foto: Juliana Wiklund Mattias Nordqvist konstaterar att en viktig egenskap hos ett familjeföretag är att de har verkliga och synliga ägare. Foto: Juliana Wiklund

Mattias Nordqvist har även sett att man ofta söker ofta hållbara lösningar till utmaningar och svårigheter hos familjeföretagen.

– De har också högre acceptans för att det kan ta tid innan allt återgår till det normala efter en kris, säger han.

Hos familjeföretagen lever i regel minnet av tidigare kriser kvar.

– Detta gör att de är beredda att agera kraftfullt när det kommer en ny kris.

Att de värnar sitt oberoende är också en styrka i kristider.

– På så sätt kan de vara mer flexibla vilket är bra när krisen står för dörren, berättar Mattias Nordqvist.

Synliga ägare i familjeföretag

En viktig egenskap hos ett familjeföretag är att de har verkliga och synliga ägare.

– Eftersom de inte är anonyma tar de också ett större ansvar även under kristider.

Läs om Hilti, ett framgångsrikt familjeföretag.

Många familjekontrollerade företag strävar naturligtvis efter ekonomisk framgång men de erkänner ofta att de värderar icke-ekonomiska mål baserat på ett bredare syfte till varför de är verksamma.

– Till exempel tar de ofta ansvar för sin lokala och regionala miljö, de tenderar att behålla anställda längre i lågkonjunkturer och de är bekymrade över sitt rykte som goda medborgare.

I många familjekontrollerade företag är familjemedlemmar involverade som ägare, i styrelsen och i den högsta ledningen.

– Även om detta ibland kan innebära en relativ brist på yttre inflytande i verksamheten, betyder det också att familjekontrollerade företag snabbt rör sig genom snabba beslutsprocesser.

Finns också svagheter

Mattias Nordqvist konstaterar att det också finns en del svagheter i familjeföretag under kristider. En sådan svaghet kan vara att familjeföretag ofta har en stark ledare inom familjen som är en central auktoritet som alla beslut måste gå genom.

– Om den personen blir infekterad av viruset och blir sjuk kan det ställa till med oreda.

Ett annat problem kan vara om ett familjeföretag håller alltför hårt fast i sitt succérecept som fungerat tidigare men som genom krisen är kullkastat. De kan också ha svårare att reducera personalstyrkan även om detta är helt nödvändigt för att klara ekonomin under krisen.

Risk för konflikter är också en utmaning, fast detta sker oftast inte i kriser utan när företaget växer

–  Ett klassiskt exempel är att vissa familjeägare kanske vill återinvestera vinster i verksamheten, medan andra familjeägare föredrar utdelning, berättar Mattias Nordqvist.

Vem som ska ta över familjeföretaget är fortfarande den vanligaste utmaningen och Mattias Norqvist har också sett att ägare och chefer i många familjekontrollerade företag tycker det är mycket utmanande att öppna upp för inflytande och engagemang från människor utanför den närmaste ägarkamratkretsen.

–Denna brist på yttre inflytande kan leda till grupptänkande och tunnelsyn och som en konsekvens av detta ökad risk att missa viktiga affärsmöjligheter eller signaler om behovet av förändring som kan behövs i en krissituation, avslutar han.

Fakta

5 tips för att ta ett familjeföretag genom coronakrisen

  • Ha en strukturerad dialog om familjens relation till företaget. Skiljer sig synen åt mellan involverade familjemedlemmar, kan det vara ett bra läge att hantera detta.
  • Ha en öppen dialog om företagets framtid och planera för en långsiktig utveckling. Kom överens om vilka principer som ska styra företaget i kristider.
  • Gör en analys och dokumentera vilka som är företagets styrkor och konkurrensfördelar samt hur dessa är relaterade till ägarfamiljens roll och inflytande i företaget.
  • Skapa en tydlig struktur och kommunikation kring vilka roller som familjemedlemmar ska ha och vilka roller som externa medarbetare ska ha.
  • Ha tålamod och prata mycket om hur ni har hanterat tidigare kriser. Kommunicera regelbundet ut i organisationen till samtliga medarbetare, ledning och styrelse samt till viktiga externa intressenter.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.