Walk and talk – så ordnar du ett gå-möte

Mötesteknik Gå-möten ger en chans till djupare samtal – och man får motion på kuppen. Här är 6 steg mot ett rörligare möte.

Walk and talk – så ordnar du ett gå-möte
Fredrik Bauer, mötesexpert. Foto: Crelle Photography

En promenad är inte att förakta. Det är inte bara hälsosamt och uppiggande att komma ut och röra på sig under dagen. Många forskare har också pekat på sambanden mellan motion och kognitiva krafter och kreativitet i hjärnan.

Under pandemin växte vanan att kombinera möten med promenader i friska luften. Vill du prova på ”walk and talk”-modellen, men tycker att det är knepigt att veta hur man ska introducera den för ett jobbmöte? Fredrik Bauer, coach på Mötesutveckling.se, svarar på några av de vanligaste frågorna runt gå-möten.

1. Hur föreslår man ett gå-möte?

– Säg att du gärna vill passa på att röra på dig och fråga om det passar för den andra personen. Börja med att fråga någon av dina närmaste kollegor så att du kommer över din första spärr, sedan när du är ”varm i kläderna” blir det enklare och enklare att fråga även andra.

2. Kan man vara fler än två?

– Två är enklast och bäst men tre funkar också om en är tydlig mötesledare och fördelar ordet. Tänk på vilken tur ni tar för mötet och att det fungerar för er att gå i bredd utan alltför många distraktioner.

Fredrik Bauer, coach på Möten Sverige AB. Foto: Crelle Photography

3. Planerar man mötet på samma sätt som ett vanligt möte?

– Förenkla och välj ut en eller ett fåtal frågor. En lång agenda med många olika punkter är olämpligt. Formatet passar extra bra när ni ska komma på nya idéer eller ha ett mer förtroligt samtal.

4. Fungerar ”walk and talk”-modellen för alla slags möten?

– Den passar bäst för lite djupare eller kreativa samtal eller komplicerade frågor där ni verkligen behöver vända och vrida på olika frågeställningar. Ska ni prata om känslig information är det bra att tänka på var ni går så att inte fel personer hör vad ni pratar om och att ni båda kan vara avslappnande i att prata där ni går.

5. Hur dokumenterar man mötet?

– Vi kommer ihåg mer än vad många tror. Avsluta mötet på kontoret med en kopp kaffe eller ett glas vatten och summera vad ni har kommit fram till. Alternativt skriver en person ner slutsatserna och skickar till den andra direkt efter mötet för godkännande. Det funkar också att spela in delar av mötet med mobilen eller att ni avslutar mötet med att summera och spela in det ni säger då.

6. Finns det fler fallgropar än dåligt väder, felplanerad promenadsträcka eller olämpliga skor?

– Det finns massor av fallgropar som i alla sammanhang, men de undviks enklast genom att tänka till i förväg. Även om ni går är det fullt möjligt att stanna upp emellanåt, antingen ståendes eller genom att sätta sig ner på en bänk i några minuter för att summera och skriva ner om man vill det.

Räkna med att något händer – en av er träffar någon ni känner, en byggarbetsplats gör att ni tvingas gå en annan väg eller att det börjar regna. Ta det som det kommer och var lyhörd för vad som händer, ta det som inspiration till ert samtal eller gå en annan väg än du tänkt från början.

Och glöm inte att två personer kan ha ett promenadmöte på olika platser genom att ringa till varandra eller koppla upp sig med enbart ljud till ett digitalt möte. I så fall är det viktigt att båda rör sig i ett område med bra mobiltäckning.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.