Vd:ns sju dödssynder

Undvik att göra uppdraget till ett rent helvete. Vd-tidningen påminner om de värsta fallgroparna sett ur styrelsens perspektiv.

Informationen om allvarliga vd-förseelser kommer från styrelseproffset Per Hendar, advokat och styrelseledamot för StyrelseAkademien Väst, och styrelseexperten Thomas Nielsen på Styrelsehögskolan.

Sju synder

1. Lämna fel uppgifter

Det absolut värsta du kan göra är att föra styrelsen bakom ljuset, fiffla med resultat, överdriva prognoser eller på något annat sätt medvetet fela i din informationsgivning. Utan 100-procentigt företroende mellan dig och styrelsen fungerar inte uppdraget.

2. Nonchalans

Även om du tycker att styrelsen fattat ett felaktigt beslut, är det naturligtvis helt förbjudet att förhala eller kringgå det som klubbats igenom. Gör du det förkastar du tanken med att ha en styrelse, som finns där som ett stöd för dig och förhoppningsvis kan se på verksamheten från ett värdefullt helikopterperspektiv. De har också ansvar för sina beslut och därmed sista ordet i en fråga.

3. Slarv

Död och pina åt den som missar att följa de attestnivåer som bolaget satt upp. När en investering överstiger ett visst belopp vet du att du måste få styrelsens godkännande. Att missa det kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser för hela bolaget. Håll dig inom ramarna för de mandat att agera ifrån som du blivit given och släpp aldrig företagets lönsamhet ur sikte. Den vd som förlorat intresset för företagets ekonomiska redovisning har inget på posten att göra.

4. Tala bredvid mun

Det är en allvarlig vd-synd att bryta sekretessen och sprida information om det interna styrelsearbetet till anställda eller utomstående. Tystnadsplikt, liksom lojalitet, plikt att vårda bolaget och kontrollplikt är en av de fyra vd-dygderna du alltid bör hedra.

5. Fulspel

Om du försöker bedriva en egen agenda som avviker från den beslutade strategin är det en riktig synd. I samspelet med styrelsen går det inte att ha egna hemliga planer och ess i rockärmen för att göra företaget till en vinstmaskin, även om du har de bästa avsikter. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att se till att bolaget har en strategiskt långsiktig plan för sitt arbete, och det lägger du krokben för om du försöker driva igenom dina egna, avvikande planer samtidigt.

6. Gå genvägar

Du får aldrig kringgå styrelseordförandens auktoritet genom att kommunicera viktig information direkt med individuella styrelseledamöter utan att ordföranden är införstådd. Ordföranden, som sätter agendan för kommande möten, måste ha full kontroll på den information som enskilda styrelseledamöter får från bolaget. Om en enskild ledamot får eller skaffar sig information som den övriga styrelsen inte får ta del av kommer ledamöterna att ha olika beslutsunderlag.

7. Göda egot

Håll dig borta från avtal och konkurrerande verksamhet som kan gynna dig privat men vara skadligt för företaget och dess varumärke. Lägg inte heller mer tid på din privata förmögenhetsutveckling än på företagets ekonomiska tillväxt. Om du på något vis sätter dina egna intressen framför det som är bäst för bolaget har du genast brutit mot lojalitetsplikten och därmed begått en allvarlig vd-synd.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.