Greppa rodret

Tänker du att höstens kick off ska innehålla äventyr och spektakulär underhållning kombinerat med tung information från företagsledningen? Tänk om. Ta istället chansen att göra en genomtänkt avspark som skapar svallvågor genom hela det kommande året.

När de sista skälvande dagarna på sommaren närmar sig drar kick off-säsongen igång. Det är nu företagen slår på stora trumman för att samla hela företaget inför det kommande arbetsåret. Som vd kanske det känns enklast att överlåta planeringen av kick offen på någon medarbetare, men gör inte det. Enligt organisationsforskaren Carin Eriksson-Lindvall är det mycket viktigt att vd och ledningsgrupp engagerar sig.

– En kick off spelar större roll än man tror. Den påverkar medarbetarna både före, under och efteråt. Därför kan man inte se den som en isolerad händelse, poängterar hon.

Men det är helt klart en speciell händelse. Medarbetarna kommer dit med förväntningar, med större uppmärksamhet än till ett vanligt möte och kommer förmodligen att prata om den under flera år framöver. På så vis är kick offen ett gyllene tillfälle att motivera och ge ny kraft till organisationen.

Investering i verksamheten

– Jag skulle vilja uppmana alla att se kick offen som en investering i verksamheten, inte bara som en gratifikation till medarbetarna, säger Anders Lindh, verksamhetskonsult på Mongara och berättar om sitt starkaste kick off-minne:

Under it-boomen arbetade han på ett amerikanskt bolag. Företaget hade hyrt in sig på Circus Scott där de fick en privatföreställnig och även prova på cirkuskonster själva. Sedan klev vd:n upp på scenen. Han talade om att företaget siktade på att bli ett ”ten billion dollar company”. Hos Anders Lindh väcktes det en förväntan och ett litet pirr i magen. ”Vad innebär det här för mig?” tänkte han.

– Men den diskussionen togs aldrig, berättar han. Den här upplevelsen har jag burit med mig sedan dess. Det måste gå att göra kick offer mer intelligenta.

Låt andra hitta vägen

Anders Lindh menar att höstens avspark är ett ypperligt tillfälle att förankra mål och strategier samt skapa delaktighet i de beslut som ledningen har fattat. Att skapa förståelse varför en förändring är nödvändig och att plantera en inre motivation hos de enskilda medarbetarna att jobba mot de nya målen. Tricket är att överlåta mer diskussion till medarbetarna så att de själva kommer med lösningen. Med det menar han inte att överlåta beslutsprocessen till medarbetarna. Du som vd kan givitvis ha färdplanen klar inom dig, men för att också få med dig medarbetarna i lösningen måste de få tillfälle att själva vrida och vända på problemen.

– Mål som du har satt själv är du mycket mer angelägen om att nå än mål som någon annan har bestämt. Som chef gäller det att driva processen så att medarbetarna känner att de kommit på idén själva. Det är det som är ledarskap, konstaterar han.

Att ledningsgruppen planerar och tar sig tid att förbereda eventet ökar därför förutsättningarna för att få till en lyckad kick off. Framför allt är det viktigt att ha syftet klart för sig. Anders Lindh framhåller att ledningsgruppen inte heller får ducka för de obekväma frågorna som kan komma upp.

– Det krävs mod och trygghet att våga ta tag i de jobbiga frågorna och sedan lita på att processen leder verksamheten i positiv riktning. De allra flesta människor vill göra ett gott jobb. Vågar man släppa loss delaktigheten vinner man mycket, säger Anders Lindh.

Vad är roligt?

Enligt Carin Eriksson-Lindvall är det mest lyckat att kombinera rekreation och social samvaro med aktiviteter som ger kunskap och energi, men med det överliggande syftet att kick offen ska bidra till att företaget når sina mål och uppnår bättre resultat.

Men kan man då inte bara ha roligt?

– Vad är roligt, undrar Carin Eriksson-Lindvall. Alla har olika föreställningar om vad som är kul och ju större gruppen är desto svårare blir det att lyckas, om syftet enbart är att ha roligt.

Hon berättar om en kvinna som jobbade på ett mansdominerat företag där kick offen gick ut på att åka ut i skogen och campa och lära sig leva på naturens skafferi. Att som ensam kvinna sova i tält med män hon knappast kände blev ingen lyckad upplevelse, hon hade aldrig tidigare känt sig så obekväm och utsatt.

Carin Eriksson-Lindvall påpekar att man bör tänka sig för när man arrangerar aktiviteter av typen sova under bar himmel, klättra i berg och gå på höghöjdsbanor. Fysiska aktiviteter kan göra folk oroliga. Dessutom har de sällan betydelse för hur gruppen sedan fungerar i arbetsvardagen.

– Det gäller att känna sina medarbetare och veta vilka aktiviteter som passar dem. Men det är naturligtvis svårt att göra alla nöjda. Det bästa tipset är därför att blanda olika typer av aktiviteter under hela kick offen.

Stjärnan på scenen

Ett annat viktigt råd är att klargöra syftet med kick offen i förväg så att medarbetarna kommer dit med rätt förväntningar. Överraskningar kan vara frestande, men är också ett risktagande. Vill man vara på den säkra sidan ser man istället till att skapa rätt förväntningar.

– Ledningen ska engagera sig, i syftet och i genomförandet. De behöver också lägga energi i att försöka förstå sin grupp, vad de befinner sig i livet. Om det finns motsättningar eller andra problem kan de vara bra att ha funderat över innan, säger Carin Eriksson Lindvall.

Om engagemanget har varit på topp innan kick offen så gäller det att ta ett steg tillbaka när man väl är på plats.

– Man måste inte vara stjärnan på scenen. Det är viktigt att visa intresse och signalera att aktiviteten är viktig, men man ska inte ta över och ställa sig i centrum. Det är en riktig fallgrop, förklarar hon.

Livet efter kick offen

När själva kick offen är över börjar det verkliga arbetet. Här gäller det att vara tydlig med medarbetarna vad som händer med de diskussioner och förslag som dykt upp. Vem ansvarar för idéerna, vem väljer ut vilka förslag som ska bli verklighet och hur går arbetet vidare? Att planera för livet efter kick offen är därför lika viktigt som att planera kick offen i sig.

– Som företag får man inte så många omstarter. Sätter du igång ett arbete måste du vara beredd att driva det vidare, annars kommer folk att resignera och inte ta satsningen på allvar, säger Anders Lindh.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.