Vd:n största problemet vid tillväxt

Tillväxt Att som vd leda ett tillväxtföretag är inte lätt. Det finns många fallgropar på vägen som kan hindra utvecklingen och grundaren och entreprenören utgör ofta själv det största problemet.

Vd:n största problemet vid tillväxt

Pelle Tornell har varit tillväxtentreprenör i 25 år. Först på Kinnevik under epoken då media- och telekombolagen startades och byggdes upp. Därefter som medgrundare av mjukvaruföretaget Enlight som börsnoterades fem år efter starten. Han är aktiv som rådgivare och investerare i ett flertal tillväxtbolag samt forskar och föreläser om metodik för effektivt beslutsfattande i snabbväxande företag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

2017 inledde han ett samarbete med SEB med målet att göra en insats för svenska företag som vill växa. Samarbetet bar frukt och tillväxtprogrammet Scaleup Academy såg dagens ljus. Sedan hösten 2019 ingår Scaleup Academy också i Dagens Industris stora satsning på tillväxtföretag, DI Scaleup. Pelle Tornell är ensam i Sverige om att vara certifierad i Scaleup-metodiken, som har sitt ursprung vid universitetet MIT i Boston.

– Inom Scaleup Academy ger vi utvalda företag möjlighet att under ett års tid få coachning och hjälp av experter, för att kunna hantera sina tillväxtutmaningar på bästa sätt. Det kan handla om allt från strategi och ledarskap till marknadsföring och rekrytering, berättar Pelle Tornell.

Pelle Tornell är ensam i Sverige om att vara certifierad i Scaleup-metodiken, som har sitt ursprung vid universitetet MIT i Boston.

Man har också startat ett specialprogram inom Scaleup Academy för tech-sektorn, där en ”the winner takes it all”-situation ofta råder.

– Den som först lyckas skala upp får stora konkurrensfördelar, som i många fall leder till marknadsdominans. Snabbhet är avgörande.

2019 genomförde Svenskt Näringsliv en enkätstudie om tillväxtproblem inom tech-sektorn. Den visade att företagets lönsamhet ses som ett betydligt större hinder för tillväxt bland tech-företag än hos företag i allmänhet.

Det svåraste som finns

Han konstaterar att det är något av det svåraste som finns att bygga ett framgångsrikt tillväxtbolag och den som leder ett snabbväxande företag är själv en viktig del av hur det går för bolaget.

– Alla entreprenörer behöver utveckla sig själva och sitt bolag på samma gång. Det är viktigt att reflektera över sina drivkrafter – varför vill jag växa över huvud taget? säger Pelle Tornell.

Alla växande bolag går igenom förutsägbara faser. Som ledare i ett tillväxtbolag är vd ansvarig för att ta organisationen genom förändringarna och förbi hindren.

– Det är inte lätt – eftersom hen själv är en del av problemet.

Det finns vissa faser i processen där man riskerar att fastna.

Entreprenören största hindret

När han frågar scaleups ”Vad hindrar dig att växa?” svarar de flesta kapital, rekrytering och försäljning.

– Det är klart att de faktorerna spelar roll, men 85-90 procent av förklaringen till att bolag fastnar beror på interna faktorer, som därmed också kan åtgärdas, säger Pelle Tornell.

I själva verket är det största hindret nästan alltid entreprenören själv.

– Antingen har man inte kompetensen att utveckla bolaget i nästa steg eller så har man blivit för trygghetssökande så att man inte vågar fatta de beslut som krävs för att utvecklas.

Han konstaterar att det behövs en viss typ av ledarskap i början av företagsresan där mycket fokus ligger på att utveckla en produkt som marknaden vill ha – och att hinna göra det innan pengarna tar slut. I den tidiga fasen har grundaren själv oftast mycket kundkontakt och håller väldigt hårt i pengarna. Alla i bolaget gör i princip allt.

När företaget sedan går in i nästa fas – scaleup-fasen – behövs ett annat slags ledarskap för att bolaget ska utvecklas vidare.

– Då blir det desto viktigare att forma kulturen och att ha en strategi för att skala upp den produkt som vid det här laget har hittat en marknad. Det gäller att hitta mer specialiserade roller, samtidigt som man fortsätter att vara en organisation som lär sig snabbt och hela tiden reagerar och ligger nära kunderna, säger Pelle Tornell.

Det gäller då att ha rutiner för hur man ser till att viktig information flödar mellan ledningen och medarbetare och att beslut fattas på rätt nivå samt baserat på aktuell och relevant information. Det gäller särskilt när grundare och vd inte längre jobbar lika hands-on med kunder som vid starten.

– Vid det här laget ska man som ledare delegera beslutsfattande. Det gör man genom att vara tydlig med syfte, värderingar och strategi. För att andra ska kunna ta ansvar i bolaget måste de sakerna vara väldigt tydligt kommunicerade och repeteras ofta.

Fyra typer av grundare

Under åren har han ringat in fyra olika typer av grundare av snabbväxande bolag.

– Många säger att de känner igen sig i flera beskrivningar, lite beroende på situation. Det är okej. Det viktigaste är att börja reflektera. Är jag en begränsning eller en tillgång i den här fasen, för mitt företag? Då skapar du bättre förutsättningar för att utvecklas tillsammans med bolaget.”

De olika typer av scaleup-entreprenörer som Pelle Tornell brukar prata om är:

1. Lifestyle-entreprenören

Prioriterar bekvämlighet. Du har drivit ditt företag ett bra tag, kanske i 10-15 år och har lyckats ganska bra redan. Det rullar på och bolaget tjänar pengar. Du får en årlig utdelning och pratar om att bolaget ska växa. Samtidigt har du inget riktigt engagerat svar när någon frågar ”Vad blir bättre för dig om ni omsätter 50 procent mer?”. Dragkampen inom dig pågår mellan ”jag har det bra som jag har det” och ”det borde gå att göra mer av det här bolaget”. Du har lite grann tappat den ursprungliga energin till att utveckla företaget vidare, vilket i sig kan vara helt okej om du trivs bra, använder utdelningen till roliga saker och har en balans. Acceptera då att du är nöjd på den här nivån och släpp frustrationen över att företaget slutat växa.

Tips: Landar du i att ditt företag ändå har mer att ge? Då gäller det att försöka hitta tillbaka till din ursprungliga inställning till nyskapande och risktagande. På bekostnad av bekvämligheten. Om ni är flera ägare/grundare är det värt att ta en öppenhjärtlig diskussion om vad ni vill ska ske de närmaste 3-5 åren både på det personliga och det professionella planet.

2. Arbetsmyran

Prioriterar att släcka bränder. Har du svårt att få tiden att räcka till? Anledningen är ofta att entreprenörer lägger alldeles för lite tid på att jobba på att utveckla själva bolaget och istället prioriterar kortsiktig problemlösning.

Allteftersom företaget växer får du mer och mer att göra. Du blir en flaskhals för information och beslut. Det kortsiktiga prioriteras väldigt, väldigt ofta. Du är den som jobbar längst dagar och flest timmar i företaget. Men du tar dig aldrig tid att jobba på företagets utveckling. Problemet är att ju mer du jobbar på det här sättet desto mer får du att göra. Tills det inte går längre. Då stannar företaget upp.

Du vet egentligen att ditt bolag är en produkt i sig som behöver utvecklas, att du borde jobba på bolaget lika mycket som i bolaget. Om någon föreslår sätt att jobba mer långsiktigt och metodiskt tycker du att det låter bra men bara inte just nu, kanske om 3-6 månader. Så fortsätter du att släcka bränder ett tag till.

Tips: Bestäm en tid 1-2 månader längre fram och se till att inte tumma på det. Boka in en tid då ni i ledningsgruppen kan jobba ostört med att utveckla bolaget. Förebygg på så sätt flaskhalsarna innan de hinner uppstå. Och håll fast vid den bokade tiden. Annars är du snart tillbaka i det kortsiktiga släckandet av bränder.

3. Kan själv-entreprenören

Prioriterar sina egna lösningar. En styrka hos många entreprenörer är att de är väldigt envisa. Det här gäller särskilt dig. Du tror starkt på din idé och din lösning som företaget bygger på. Övertygelsen har varit en viktig styrka hittills för att överkomma motgångar med bolaget.

Men i vissa fall övergår styrkan i ett hinder, där du fokuserar så mycket på dina egna idéer att du inte tar in information från annat håll. Då blir beteendet en begränsning för företagets tillväxt.

”Jag lyssnar på ditt förslag men… jag kan nog ändå det här bäst”. Det som funkade i ett tidigt skede är inte längre ett vinnande koncept. Andra har minst lika bra idéer som du. Företag som växer behöver hela tiden utveckla, bredda och fördjupa organisationens kompetens. Det gäller också entreprenörerna själva.

Tips: Jobba på att vara lyhörd och var öppen för att du inte sitter inne med alla lösningar själv. Bygg en ledningsgrupp med väldigt mycket ärlighet och respekt för varandra. Se till att alla vågar ifrågasätta saker och ting. Nu övergår du från att vara företagets ”guru” till att vara en medlem i en stark ledningsgrupp, där ni konstruktivt utvecklar varandra och bolaget. Uppmuntra hela ledningsgruppen att hänga med i utvecklingen av hur man leder och bygger scaleup-bolag. Våga experimentera med det nya och behåll det som funkar för er.

4. Förändraren

Prioriterar ständig utveckling av företaget och sig själv. Du drivs av konstant utveckling. Du vill inget hellre än att hela tiden lära dig nytt och ligga i framkant. Det gör också att både du och bolaget utvecklas. I en värld som förändras allt snabbare är det en solklar framgångsfaktor och ett ofta förekommande kännetecken på de entreprenörer som lyckas bryta igenom tillväxtbarriärerna.

Men samma egenskap hos dig kan ärligt talat också skapa kaos för medarbetare. Det sker när utvecklingsivern inte kombineras med tydlighet när det gäller långsiktiga planer och regelbunden kommunikation. Alla i organisationen behöver känna att de är med på tåget och förstår åt vilket håll det är på väg.

Tips: Se till att kommunicera tydligt och regelbundet vad den långsiktiga strategin är för företaget, vad ert syfte är och vilka principer som ska vägleda besluten. På så sätt kan alla medarbetare vara med och utveckla verksamheten inom den långsiktiga ramen.

Fakta

De 5 vanligaste tillväxthindren för snabbväxare

  1. Grundaren/ledningen blir en flaskhals. Handlar mycket om att beslutsfattandet inte är delegerat. I början tar grundaren oftast alla viktiga beslut kring pengar, produkt, marknad med mera. När komplexiteten ökar så ökar också kraven på beslut. Grundarna blir en flaskhals. Och när beslutsfattandet går trögare blir hela organisationen långsammare.
  2. Mindre fokus på kundkontakter och kundnytta. Du som ledare fastnar ofta i en rad administrativa sysslor samt rekrytering, vilket gör att du lätt tappar kontakten med kunden och kundnyttan.
  3. Ansvar blir otydligare och urholkas. I en liten organisation måste alla rycka ut och göra allt. När företaget växer ställs högre krav inom olika ansvarsområden. Ofta tar man sig inte tid att definiera vem som ansvarar för vad. Otydlighet leder till en risk för att ingen tar det fulla ansvaret.
  4. Organisationens kompetens växer inte i takt med omsättningen. En del medarbetare kan utvecklas i takt med kraven, andra måste ibland bytas ut. Man känner ofta en lojalitet med personer som varit med i en tidig fas och det är svårt att fatta objektiva beslut. Tidsbrist är samtidigt en ständig faktor och obehagliga beslut har en tendens att hamna långt ner på listan. Men det gäller att ha en öppen dialog kring det här och inte sopa frågan under mattan. Även entreprenören själv kan behöva utveckla sin kompetens och sitt ledarskap. Det är få som klarar det på egen hand. Ta hjälp av andra entreprenörer som redan gått igenom samma sak, exempelvis genom att delta i tillväxtprogram som Scaleup Academy.
  5. System, rutiner och processer är inte skalbara. Företagets system är ofta inte byggda för att skalas upp. Det kan handla om anställningssystem, bokföringssystem, it-system och försäljningsrutiner som fungerar på en viss nivå i starten, men allteftersom företaget växer håller de inte måttet. Försök att välja system från början som håller för att skalas upp.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.