Vd:n är stresskänslig och fattar snabba beslut

Ledarskap Chefer inom näringslivet fattar hellre ett snabbt beslut än att vänta, trots att tveksamhet råder. Det visar en ny forskningsstudie av Jobmatch Sweden i samarbete med Göteborgs universitet.

När det gäller beslutsfattande, finns det tydliga skillnader i beteendet mellan chefer i näringslivet och chefer i offentlig verksamhet. Det visar en ny forskningsstudie som beskriver flera markanta skillnader mellan chefer i offentlig sektor och chefer i näringslivet. Studien utgår från ett personlighetstest med 9 000 svarande chefer.

Näringslivets chefer på samtliga nivåer är betydligt snabbare på att fatta beslut än sina motsvarigheter i den offentliga sektorn. I den offentliga sektorn har höga chefer dessutom betydligt svårare att fatta beslut än sina kollegor på lägre nivåer, men inom näringslivet finns ingen liknande skillnad.

– Det kan förklaras med att det viktigaste i offentlig sektor är att inte göra fel snarare än att fatta beslut, medan du i näringslivets alla nivåer måste fatta beslut hela tiden, säger Trevor Archer, professor på Göteborgs universitet och en av forskarna som ledde arbetet med studien.

Vidare visar studien att höga chefer i näringslivet är sämre på att tåla stress än sina kollegor på lägre nivåer. Chefer inom den offentliga sektorn, däremot, blir allt mer stresståliga ju högre upp i hierarkin de kommer.

– De som tolererar stress reagerar ofta långsammare, men inom näringslivet krävs ofta att du reagerar snabbt. Att vara lite stresskänslig kan också fungera som ett verktyg för att hitta rätt i karriären – mår du dåligt i en roll söker du dig vidare – vilket överensstämmer väl med den privata sektorn, säger Trevor Archer.

Frågan om det är en viss personlighetstyp som söker sig till särskilda chefspositioner, eller om det är särskilda chefspositioner som skapar en viss typ av personlighet, kan besvaras delvis med hjälp av den svenska synen på personalen som tillgång, enligt Trevor Archer.

– Sverige har länge utgått från tanken om att personalen spelar stor roll för företagets framgång, det leder i sin tur till att folk söker sig till företag som passar deras personlighet, säger han.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.