Aktiemarknaden reagerade sent på coronakrisen

Affärerna Coronakrisen visar aktiemarknadens kortsiktighet. Det slås fast i en ny studie vid Göteborgs universitet. I den konstateras att finansiell expertis har liten betydelse för att förutsäga både den kort-och långsiktiga värdeutvecklingen på aktiemarknaden.

Aktiemarknaden reagerade sent på coronakrisen

Resultatet bekräftar tidigare forskning och är en del av förklaringen till aktiemarknadens sena respons på coronakrisen menar forskaren Magnus Jansson.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

När de första rapporterna började spridas om det nya coronaviruset SARS-CoV-2 i början av 2020, var det få som anade vidden av de kommande konsekvenserna.

Även världens börser var sena med att reagera.

– När virusutbrottet var ett faktum i Kina var aktiemarknaden länge relativt oberörd. Trots oroande nyheter tog aktiemarknaden länge liten notis även när magnituden av virusutbrottet var ett faktum. Först sent i förloppet drabbas aktiemarknaden av dramatiska nedgångar och stor turbulens.

Det säger Magnus Jansson, ekonomie magister och fil. dr i psykologi.

Han forskar kring beslutsfattande och ekonomiska bedömningar vid Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan, och har färska forskningsresultat som han menar delvis kan förklara varför det tog så lång tid för världens aktiemarknader att reagera på coronakrisen.

I studien som nu publiceras i den brittiska tidskriften The Journal of Prediction Markets har Magnus Jansson undersökt betydelsen av finansiell expertis för att förutsäga värdeutvecklingen på aktier.

Den webb-baserade studien bygger på enkätsvar från studenter, medlemmar i aktiespararna och professionella fondförvaltare.

Totalt 281 personer gav sina prognoser för en tremånaders- och en tvåårs-period.

Syftet har varit att undersöka betydelsen av finansiell expertis, för att se om det får olika stort genomslag i ett kort, respektive ett långt, tidsperspektiv.

Resultatet visar att det inte finns någon avgörande skillnad mellan de finansiella experterna och de två andra grupperna vad gäller att förutspå värdeutvecklingen på aktiemarknaden.

Däremot har finansiell expertkunskap betydelse för att bedöma risker i olika aktieindex och att uppnå en god riskjusterad avkastning.

– Så där kan man säga att expertis har betydelse, men inte för att predicera avkastning eller värdeutveckling på aktiemarknaden, säger Magnus Jansson, som inte är förvånad över resultatet.

– Teorin om aktiemarknadens effektivitet verkar på det stora hela stämma. Det vill säga att det är svårt att förutse aktiemarknaden även i ett kort tidsperspektiv oberoende om du är en expert eller lekman.

Magnus Jansson menar att det finns en psykologisk risk att experter överskattar betydelsen av den information och kunskap de bär på:

– Man har samlat in väldigt mycket information som till stor del har inte något prediktivt värde för att förutsäga aktiemarknaden. I många fall riskerar det endast att skapa en överdriven tilltro till den egna förmågan.

Det här tror Magnus Jansson kan vara en av förklaringarna till aktiemarknadens sena respons på coronakrisen, där aktiekurserna var stabila under en period i början av virusutbrottet, för att sedan falla kraftigt:

– Prissättningen på aktiemarknaden bestäms ju av finansiella experter som bevisligen har en mycket svår uppgift, nämligen att bedöma marknadens utveckling. Det här är svårt även om det bara handlar om några dagar eller veckor fram i tiden. Snarare verkar det som om expertis har större betydelse i det längre perspektivet av flera år, konstaterar han, och fortsätter:

– I det här fallet kan det tyckas naturligt att det är svårt att förutsäga marknaden med hänsyn till att det trots allt handlar om ett relativt nytt och okänt virus som inte följer några ekonomiska modeller. Samtidigt handlar finansiell expertis mycket om att vara generalist och att värdera olika risker för att skapa en helhetsbild om hur ekonomin och aktiemarknaden på sikt kan komma att påverkas, för att ta höjd för det. Coronakrisen illustrerar hur svårt det här är även för experten när marknaden är oförutsägbar

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.