Kommission för en omstart av Sverige

Affärerna Nu har den nya Omstartskommissionen påbörjat sitt arbete för att ta fram reformer som ska starta om och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter coronakrisen.

Kommission för en omstart av Sverige
Klas Eklund och Andreas Hatzigeorgiou

Omstartskommissionen består av elva experter inom en rad strategiskt viktiga reformområden. Klas Eklund är ordförande för Omstartskommissionen.

– Kombinationen av hälsokris och ekonomisk kris är fruktansvärd. Därför måste vi noggrant analysera och utforma förslag för hur vi ska starta om Sverige. Åtgärderna bör bidra till att kickstarta vårt samhälle samtidigt som de ska vara strukturellt sunda och bidra till långsiktig utvecklingskraft. Omstartskommissionens uppgift är att lägga just en sådan plan på de politiska beslutsfattarnas bord, säger Klas Eklund.

Han är stolt och imponerad över den kompetens som finns representerad i Omstartskommissionen.

– Här finns flera av Sveriges absolut främsta experter. Att de ställer upp på så kort varsel vittnar om att uppgiften är viktig och att många vill bidra, fortsätter Klas Eklund.

Stockholms Handelskammare motiverar initiativet med att Sverige skyndsamt måste samlas kring en modig reformagenda:

– Sverige behöver en omstart och det kan inte vänta. Hur vi agerar nu kommer att vara avgörande för vårt lands utveckling för en lång tid framöver. Med nytänkande, mod och ledarskap kan vi komma starkare ut ur krisen än vi gick in i den. Därför blir Omstartskommissionen en viktig motor för reformförslag som politiken kan omsätta i praktiken, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Omstartskommissionens arbete påbörjas omgående. Dess slutsatser och rekommendationer ska vara färdigställda senast i augusti. Den ska ta ett samlat grepp om de politiska och ekonomiska utmaningar som Sverige står inför. Målet är en omfattande agenda för reformer inom en rad områden som syftar till att bidra med ett hållbart och långsiktigt konkurrenskraftigt Sverige.

Omstartskommissionen arbetar oberoende. Aktörer från näringslivet engageras genom bland annat löpande dialog samt genom att bistå med perspektiv och kunskapsunderlag.

Kommissionens sammansättning och ansvarsområden:

Ordförande och redaktör: Klas Eklund, Senior Economist, Mannheimer Swartling, f.d. chefekonom på SEB.

Arbetsmarknad: Oskar Nordström Skans, professor och föreståndare för Uppsala Universitets centrum för arbetslivsforskning.

Bostäder: Tor Borg, analytiker Boverket, f.d. chefekonom SBAB.

Entreprenörskap: Pontus Braunerhjelm, professor vid  Institutet för industriell ekonomi och organisation,  KT H, f.d. vd Entreprenörskapsforum.

Europasamarbetet: Cecilia Malmström, gästprofessor, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, f.d. EU-kommissionär, EU-minister och Europaparlamentariker.

Finans- och stabiliseringspolitik: Lars Calmfors, professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet, f.d. ordförande Finanspolitiska rådet.

Grön omställning: Maria Wetterstrand, vd Miltton Purpose och Miltton Europe, f.d. språkrör Miljöpartiet samt riksdagsledamot.

Infrastruktur: Lars Hultkrantz, professor emeritus, Handelshögskolan vid  Örebro universitet.

Ny teknik: Amy Loutfi, vicerektor och professor i informationsteknologi, Örebro Universitet.

Skatter: Åsa Hansson, docent, Institutet för Näringslivsforskning, Lunds universitet.

Utbildning och omställning: Susanne Ackum, f.d. statssekreterare  Finansdepartementet, f.d. riksrevisor, ordförande Forum för omställning.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.