Var tredje svensk vill jobba fyradagarsvecka

Arbetstid Sex timmars arbetsdag har varit en politisk fråga i flera års tid. Nu testas fyradagarsvecka på flera håll i Europa, och enligt en ny undersökning vill var tredje svensk också gå ner en arbetsdag i tid.

Var tredje svensk vill jobba fyradagarsvecka
En extra sovmorgon är tilltalande för var tredje svensk. Foto: Stockadobe

Efter pandemin ökade den redan brinnande diskussionen om ett rikare privatliv tillika mindre tidskrävande arbete. Den senaste förslaget trenden handlar om att jobba fyra dagar i veckan i stället för fem.

Island, Spanien, Japan, Skottland och Nya Zeeland är några av länderna som redan har gjort storskaliga försök med kortare arbetsveckor. Samtliga försök har visat sig vara effektiva – med minskad stress, färre sjukdagar, bättre balans mellan arbete och fritid – och ökad produktivitet som resultat.

På uppdrag av rekryteringsföretaget Randstad har marknadsundersökaren Dynata nu undersökt hur svenskar ställer sig till en fyradagarsvecka.

Fler kvinnor än män vill gå ner i tid

Undersökningen visar att drygt en tredjedel av svenskarna (36,8 procent) anser att en heltidstjänst med fyra dagar i veckan skulle passa dem bättre än att jobba fem dagar. Undersökningen visar också att fler kvinnor än män vill arbeta fyradagarsveckor; 41 procent av kvinnorna jämfört med 30 procent av männen. Samtidigt ställer sig de äldre mer positivt till fenomenet, 44 procent i åldersgruppen mellan 45–54 år mot 30 procent av de som är mellan 25–34 år. I studien ingick 1000 anställda och arbetssökande personer i Sverige i åldrarna 18–67. De svarande är rekryterade utifrån slumpmässiga urval med hänsyn till kvoterna (till exempel region och ålder för att säkerställa en demografisk uppdelning).

– Det är tydligt att många arbetstagare vill kunna balansera arbets- och privatlivet bättre. Sex timmars arbetsdag har diskuterats flitigt och nu har förkortade arbetsveckor seglat upp som en ny trend. Huruvida Sverige är redo för detta, i rådande lågkonjunktur, återstår dock att se, kommenterar Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.