Arbetsgivare måste engagera sig i hållbarhetsfrågor

Arbetsgivarvarumärke En attitydundersökning som Ungdomsbarometern gjort åt elteknikföretaget Holtab visar att 69 procent av ungdomar och unga vuxna i Sverige tycker att det är mycket eller ganska viktigt att arbeta hos en arbetsgivare som engagerar sig i hållbarhetsfrågor och bland tjejerna är andelen hela 76 procent.

Arbetsgivare måste engagera sig i hållbarhetsfrågor
Nio av tio ungdomar tycker att det är mycket eller ganska viktigt att Sverige blir ett mer hållbart samhälle. Foto: Adobe Stock

– Det är rätt av dem att ställa krav på sina framtida arbetsgivare. Dagens ungdomar vill göra en insats för klimatet både på jobbet och på fritiden, kommenterar Patrik Persson vd för Holtab i Tingsryd.

Uppgiften finns med i Framtidsrapporten som Holtab nu presenterar med svar på hur personer mellan 15 och 24 år ser på arbetet för att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle. En tydlig uppgift är att bara fyra procent tycker att deras föräldrageneration har gjort tillräckligt medan 67 procent av ungdomarna tycker att föräldragenerationen har gjort för lite eller ingenting alls för att göra Sverige mer hållbart.

– Det är bara att konstatera. Vi som är vuxna i dag behöver göra mycket mer i arbetet för ett hållbart samhälle för att vinna våra ungdomars förtroende, säger Patrik Persson.

Nio av tio ungdomar tycker att det är mycket eller ganska viktigt att Sverige blir ett mer hållbart samhälle och två av tre tycker att de själva har mycket eller ganska goda möjligheter att påverka den utvecklingen.

Det största ansvaret och de största möjligheterna för att göra Sverige till ett land som är miljö- och klimatmässigt hållbart anser däremot mellan 70 och 80 procent av ungdomarna att politiker och företag har.

– Detta är ett ansvar som det svenska näringslivet måste ta, avslutar Patrik Persson.

Mer om Ungdomsbarometerns undersökning

503 personer mellan 15 och 24 år svarade på attitydundersökningen.

• 91 procent tycker att det är mycket eller ganska viktigt att Sverige blir ett mer hållbart samhälle.

• 4 procent svarade att deras föräldrars generation gjort tillräckligt för att göra Sverige till ett mer hållbart land.

• 67 procent svarar att föräldragenerationen har gjort för lite eller ingenting alls.

• 67 procent ser mycket eller ganska goda möjligheter att själva påverka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

• 80 procent anser att politikerna hör till de som har störst ansvar för att se till att Sverige blir ett mer miljö- och klimatmässigt hållbart land. 73 procent anser att företagen har det ansvaret.

• 73 procent anser att politikerna hör till de som har störst möjligheter att göra Sverige till ett mer miljö- och klimatmässigt hållbart land. 70 procent anser att företagen har störst möjligheter.

• 69 procent av ungdomarna tycker det är mycket eller ganska viktigt att jobba för en arbetsgivare som är engagerad i hållbarhetsfrågor.

• 79 procent vill se skärpta straff för företag och privatpersoner som begår miljöbrott.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.