Unga lägger stort ansvar på sig själva i arbetslivet

Arbetsmiljö I den nya skriften från Futurion, ”Allt hänger på mig – unga och arbetslivet” framträder bilden av en ansvarstagande generation som inser att arbetsmiljö, anställningsförhållanden och en hållbar karriär hänger på dem själva.  

Unga lägger stort ansvar på sig själva i arbetslivet

Fokusgrupper har genomförts med personer i åldern 16-33 år där några av deltagarna gick i gymnasiet, vissa studerade och en del nyligen hade börjat arbeta. Några uppfattningar framträder tydligt i samtalen:

• Ett fast jobb ger trygghet eftersom det ger möjlighet till bostadslån och en nyckel till vuxenlivet.

• Balansen mellan arbete och fritid är viktig, men helt upp till den som är ung att fixa själv.

• Det finns ett stort verklighetsglapp mellan skola och jobb. Skolan förbereder inte alls unga människor på vad som väntar i arbetslivet.

De här slutsatserna bekräftar bilden från Futurions rapport Generationskrock på jobbet?
– om värderingarna i framtidens arbetsliv från 2016. 

– Unga värderar stabilitet och balans mellan arbete och fritid. De har en ny syn på lärande och utbildning och ett lägre intresse av att axla en chefsroll, säger Ann-Therese Enarsson, vd Futurion.

Hon berättar att det som fokusgrupperna nu visar är att unga människor känner att ansvaret för att få allt detta att fungera ligger på dem själva

– Unga förväntar sig inte att arbetsgivaren ska ta ansvar för kompetensutveckling eller lärande på jobbet och stressen kommer redan i skolan då kraven på att prestera och ta stort ansvar ökar, berättar Ann-Therese Enarsson.

Syftet med fokusgrupperna var att fånga upp tankemönster hos unga som kan få för inverkan på framtidens arbetsliv. 

– Våra fokusgrupper förstärker bilden av att både fack, skola och arbetsgivare har mycket kvar att göra för att förstå och möta unga människors förväntningar på framtidens arbetsliv, avslutar Ann-Therese Enarsson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.