Tvära kast i bemanningsbranschen

Bemanning Bemanningsbranschen står inför helt nya förväntningar och uppdrag. Från att ha bemannat roller kortsiktigt och under produktionstoppar har kunderna börjat ställa helt nya krav på långsiktighet och kompetensutveckling. Det visar den senaste rapporten om bemanningsbranschen från Svenskt Kvalitetsindex.

Tvära kast i bemanningsbranschen
Ny krav på långsiktighet har kommit till bemanningsbranschen. Foto: Stock Adobe.

Det här är en bransch som får en viss del av sina intäkter från personalomsättning och i årets studie noteras att kunderna nu vill ha hjälp att minska den. Det gör att bemanningsbranschen nu hamnar i ett gränslan

Johan Parmler, vd SKI.
Johan Parmler, vd SKI. Johan Parmler, vd SKI.

d mellan kortsiktig bemanning (uthyrning av personal) och långsiktig kompetensförsörjning (rekrytering).

Det är femtonde året i rad som Svensk Kvalitetsindex mäter kundnöjdheten i den svenska bemanningsbranschen. I år får den ett något högre kundbetyg jämfört med förra året som till stor del präglades av stor osäkerhet och den nyss utbrutna pandemin med permitteringar och neddragningar.

Årets studie kännetecknas dock av framtid och utveckling och det är också helt andra områden som sticker ut och utmanar branschen jämfört med tidigare.

– Det är tvära kast och markanta staplar. Det är en tydlig signal i årets mätning att man kommit över den stora oro för framtiden som fanns i förra årets mätning. Nu ser kunderna även ett behov av att stärka kompetensen men också att behålla den och det är oerhört spännande, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex.

Utveckla och behålla medarbetare har nu blivit viktigare för bemanningsföretagens kunder. Bild SKI.
Utveckla och behålla medarbetare har nu blivit viktigare för bemanningsföretagens kunder. Bild SKI. Utveckla och behålla medarbetare har nu blivit viktigare för bemanningsföretagens kunder. Bild SKI.

Det han ser är att kunderna nu har fullt sjå med att hantera nya förväntningar och krav och därför behöver stöttning i de interna kraven.

– Nu finns det många möjligheter för branschen. Resultatet säger mig att det finns en efterfrågan efter att stötta med mer HR-nära tjänster i bemanningsbranschen. Kunderna har stora utmaningar med att hantera och utveckla befintlig personal. Här behöver bemanningsföretagen fundera på hur man kan ta steget från att vara tjänstesäljare till att bli en partner som också kan hjälpa sina kunder att behålla och utveckla medarbetare, säger Johan Parmler.

Bäst lyckas Clockwork följt av gruppen Övriga (mindre aktörer med låg marknadsandel), som står för en relativt stor del av branschgenomsnittet. Bemanningsbranschen är fragmentiserad och består av många små bolag som är nischade mot vissa branscher. Bild SKI.
Bäst lyckas Clockwork följt av gruppen Övriga (mindre aktörer med låg marknadsandel), som står för en relativt stor del av branschgenomsnittet. Bemanningsbranschen är fragmentiserad och består av många små bolag som är nischade mot vissa branscher. Bild SKI. Bäst lyckas Clockwork följt av gruppen Övriga (mindre aktörer med låg marknadsandel), som står för en relativt stor del av branschgenomsnittet. Bemanningsbranschen är fragmentiserad och består av många små bolag som är nischade mot vissa branscher. Bild SKI.

Han tror att en anledning till att kunderna ställer andra krav på bemanningsbranschen och förväntar sig andra tjänster är att branschen har ett högt förtroende redan från början genom att leverera bra och ligga nära sina kunder.

Bemanningsbolagens kundnöjdhet har varit ännu högre historiskt, men Johan Parmler menar att de senaste årens nivåer indikerat att det här är en bransch med stabila kundbetyg. Branschen har alltid har haft goda omdömen när det gäller service i samband med kontakt och råd samt hantering av klagomål och det gäller fortsatt.

– Även i årets studie är det närmare 5 av 10 kunder som uppger att deras bemanningsbolag är bra på att säkerställa att tjänsterna fungerar och att man säkrar både nuvarande och framtida behov, säger Johan Parmler. Mer än 1 av 3 företagskunder anger också att man fått extra stöttning i pandemin och det här är en avgörande faktor kring årets resultat.

I årets studie har frågor kring digitalisering inkluderats. Det handlar om hur man använder digitala tjänster för bemanning och rekrytering och hur man ser på att använda digitala tjänster framåt. 1 av 3 anger att man använt en digital lösning för bemanning och rekrytering.  Det upplevs som enkelt att använda, särskilt när man har ett akut behov. Närmare hälften kan tänka sig helt digitala bemanning- och rekryteringsprocesser. Kunderna upplever också att de digitala plattformarna i stor utsträckning fyller en funktion som en kontaktperson inte kan matcha eller tillhandahålla.

– Här kan andra branscher lära av bemanningsbranschen, introducera digitala tjänster där de ger kunderna mervärde. Man har lyckats tala till kundernas ”Kan själv”-känsla, utan att för den delen göra avkall på personlig service. Om det är något som pandemin fört med sig bland både privat- och företagskunder så är det en högre grad av digitalisering och det gäller även den här branschen avslutar Johan Parmler.

 

I flera studier som Svenskt Kvalitetsindex genomför ställs genomgående frågor kring vad som är viktigt vid val av leverantör. Där står service högst i topp medan priset kommer först på femte plats:

  • Bra service 92%
  • Bra utbud av personal 84%
  • Snabb återkoppling 84%
  • Aktörens rykte 76%
  • Priset 75%
  • Rekommendationer 71%
  • Digitala tjänster 59%
  • Lång tid i branschen 53%
  • Ett lokalt kontor 44 %

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.