Här är kommunerna med bäst företagarservice

Företagsservice De svenska företagarna blir allt mer nöjda med kommunernas service. Det så kallade NKI-värdet har ökat från 73 till 74 av 100 möjliga, visar SKR:s Öppna jämförelser av företagsklimatet. Några kommuner sticker särskilt ut med toppbetyg.

Här är kommunerna med bäst företagarservice
Företagarna är överlag nöjda med kommunernas service. Foto: Stock Adobe.

Det är nu åttonde gången sedan 2010 som Sveriges Kommuner och Regioner genomför mätningen av hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

För varje gång har det genomsnittliga NKI-värdet (Nöjd Kund Index) ökat. Årets mätning visar på en ökning från 73 till 74 av 100 möjliga. Ett värde på 70 eller högre bedöms som ett högt resultat, medan 62 – 69 motsvarar godkänt och lägre än 62 ett lågt resultat.

Det är också första gången som ingen av de 60 kommuner som har fler än 40 000 invånare får ett lågt betyg, alltså under 62.

– Det är glädjande att omdömena fortsätter att bli allt bättre. Bra företagsservice bidrar till ett bra lokalt företagsklimat och därmed också till ökad tillväxt, säger Michaela Stenman, t f sektionschef på SKR i en kommentar.

Pandemin påverkar inte

Bygglov är det område där företagares nöjdhet ökar mest. NKI-värdet för bygglov har tidigare inte ökat i samma takt som för de övriga myndighetsområdena, men ökar nu på ett år från 64 till 66. Området serveringstillstånd minskar däremot med en enhet till NKI 75.

Coronapandemin verkar heller inte ha haft någon generell påverkan på resultaten. Förändringarna i resultaten är överlag små.

– Däremot har antalet ärenden minskat påtagligt, säger Michaela Stenman. Särskilt inom serveringstillstånd där minskningen är 30 procent. Resultatet på det området ska därför tolkas med viss försiktighet.

Service inom upphandling

För första gången mäts också företagarnas nöjdhet med kommunernas service inom upphandling, där kommunerna tilldelas ett så kallat NUI-värde (Nöjd Upphandlings Index). Det värdet redovisas separat och påverkar alltså inte kommunens genomsnittliga NKI-värde.

Av mätningen framgår att kommunerna tilldelas ett knappt godkänt resultat – NUI 63. En viktig skillnad mellan de områden som ingår i den ordinarie undersökningen och upphandling är att företagarna värderar kompetens och information högt inom upphandling. Effektiviteten är däremot det klart viktigaste serviceområdet för övriga sex myndighetsområden.

Kommuner med högst NKI-värde.

Boden 86

Torsby 86

Höganäs 85

Större kommuner med högst NKI-värde.

Trollhättan 82

Kalmar 81

Upplands-Väsby 80

Kommuner med högst NUI-värde (upphandling).

Klippan 74

Strängnäs 72

Täby 70

Fakta om undersökningen.

Drygt 29 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

I den nya delen av mätningen som handlar om upphandlingar deltog nästan 3 000 företagare fördelat på 35 kommuner.

Mätningen genomförs av SKR i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA).

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.