Tre utvalda vd:ar

Ledarskap Årets Förändringsledare 2018 är nu utsedda. Hedersutmärkelsen tilldelades vd:arna Birgitte Bonnesen, Swedbank, Magnus Welander, Thule Group och Oscar Höglund, Epidemic Sound.


Tre utvalda vd:ar

Årets Förändringsledare är en hedersutnämning till en person som har initierat och drivit förändring som haft en positiv inverkan på organisationen, medarbetarna och samhället. Bakom utnämningen står Boston Consulting Group, Interim Search, Executive Search och Google Sverige.

Motiveringen för valet av Birgitta Bonnesen:

”Vinnare i kategorin stora bolag är Birgitte Bonnesen som lyckats driva förändring genom att gå från vision till genomförande och i förändringsarbetet drivit både sig själv och sina medarbetare mot tydliga mål. Efter att ha tillträtt som vd för Swedbank har hon skapat en gemensam målbild, Wanted Position, en plan som visar var företaget är och vart företaget ska. Utifrån denna har bland annat en ny kanalstrategi tagits fram. Arbetet har inneburit en stor transformation av banken, där digitalisering varit i fokus. De största utmaningarna har varit timing och tempo samt vikten av att få med både medarbetare, kunder och externa samarbetspartners på resan.

Att samtidigt som detta pågår även upprätthålla all övrig verksamhet är en oerhörd utmaning och något som hon lyckats väl med. Styrkan i genomförandet har varit att alltid blicka framåt och att få med sig medarbetare i både planering och genomförande med ett lyhört ledarskap.

Vinnarens stora hjärta rimmar väl med företagets vision ”att göra det möjligt för människor, företag och samhällen att växa”. Den tydliga viljan och en lång tradition av socialt engagemang förenar affärsmässighet med samhällsnytta. ”Äntligen jobb” som underlättar för utrikesfödda akademiker att matchas mot relevanta arbetsgivare samt tävlingen ”Rivstart”, som lyft fram tusentals företagsidéer är ett par exempel.

Arbetsglädje, tilltro och stöd gentemot medarbetare har varit viktiga ingredienser och en lång erfarenhet inom bank och finans har skapat stor trygghet och respekt bland medarbetare – Birgitte Bonnesen är en mycket värdig vinnare av ett pris för förändring!”

– Jag och Swedbank är stolta och hedrade över utnämningen. Vår bransch genomgår en stor transformation, vi är på en resa tillsammans där Swedbank på bara några år skapat Sveriges ledande digitala bank med fysiska möten. Med kunden i fokus arbetar vi med en hög förändringstakt, det ställer höga krav på kompetens, samarbetsförmåga, driv och mod. Allt detta finns i Swedbank, vi är bättre rustade för framtiden än någonsin, säger Birgitte Bonnesen.

Läs mer: Fyra sätt att runda motståndet mot förändring

Motiveringen för valet av Magnus Welander:

”Vinnaren i kategorin medelstora bolag är Magnus Welander på Thule Group. Han tillträdde som vd 2010, då företaget stod vid ett vägval efter ett flera år av snabb expansion genom företagsköp av B2B företag. Fortsätta på den inslagna riktningen eller gå tillbaka till rötterna. Valet var uppenbart för nya ledningen, man skulle gå från B2B till B2C och bli ett livsstilvarumärke. Nya konsumenter innebar nya kanaler och produktportföljen behövde breddas. Hela ledet från inköp och produktion till försäljning gjordes om och nya fabriker byggdes. Utöver att driva detta omfattande förändringsarbete har han genom sitt tydliga engagemang, mod och tro på visionen lyckats få med sig ägarna och medarbetarna som initialt tvivlade.

Samhällsengagemanget utanför företagets gränser är påtagligt: I en starkt internationell verksamhet bidrar bolaget i utveckling av starka lokalsamhällen. Produkternas livscykel är en central del i strategin. Sist men inte minst, inspirerar produkterna till en hälsosam livsstil. Under parollen ”ett aktivt liv för alla” bereds barn och familjer i utsatta områden, liksom funktionsvarierade, möjlighet att ta del av natur och rörelse.

Det har krävts ett rakt och tydligt ledarskap, mycket energi, en fast linje och uppmuntrande coachning. Samtidigt som medarbetare fått handlingsutrymme har han varit detaljfokuserad och målinriktad för att kunna ta snabba beslut och driva igenom de förändringar som krävts. Trots det rankar bolaget högt på hur nöjda medarbetarna är och många är stolta över att arbeta i bolaget. Han är en värdig vinnare som lyckats driva ett mycket omfattande arbete med tuffa förutsättningar genom sin starka tro på företagets vision.”

Läs mer: 7 tips på förändringsresan

Motiveringen för valet av Oscar Höglund:

”Vinnaren i årets nya kategori, Årets Förändringsledare – Tech bolag, är Oscar Höglund. Han har i sin roll som vd på Epidemic Sound, visat prov på entreprenörskap, fantastiskt driv samt en förmåga att på ett modigt sätt ta för sig i en globalt konkurrensutsatt bransch. Det snabbväxande musik- och teknologibolaget har haft en tillväxt på 100 % på årsbasis under de senaste åren och är idag världsledande.

Oscar Höglund har möjliggjort en omfattande förändringsresa genom att ligga i framkant i relation till marknadsutvecklingen. En av de viktigaste utmaningarna har varit att övergå från att enbart vara ett B2B-företag till att fokusera på både B2B och B2C. Med den nya strategin som krävde en helt ny juridisk struktur från grunden, har företaget lyckats leverera en ny musiklösning till marknaden för streamingplattformar.

Det som kännetecknar hans ledarskap är ett naturligt och inkluderande sätt – oavsett om det gäller en konversation med en medarbetare eller en presentation för hundratals människor. Han har en naturlig förmåga att förmedla både värde och energi till personer omkring sig. Med öppenhet och nyfikenhet har han skapat en inkluderande företagskultur med stora satsningar på kompetens och ledarskapsutveckling bland medarbetarna. En ödmjuk och team-orienterad ledarstil som tar hänsyn till företagets och teamets bästa genomsyrar företagets kultur och är en av anledningarna till att många högpresterande och kompetenta personer söker sig till företaget. Djärva drag med känsla för marknadsutvecklingen har resulterat i ett framgångsrikt företag drivet av en sann förändringsledare.”

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.