VD:n står alltid på scenen

Ledarskap Lena Ahlström, vd och grundare av Ledarstudion, konstaterar att alla som leder alltid står på en scen. Och scenen är både i kontorsrummet, vid kaffeautomaten i konferenssalen eller på de sociala medierna.

VD:n står alltid på scenen

Lena Ahlström startade Ledarstudion år 2002. Sedan dess har hon arbetat med att träna upp människors kommunikativa färdigheter.

– Jag tror på att utmana, utforska och visa uppskattning i olika ledarskapssituationer. Det utvecklar förmågan att leda sig själv, leda andra och sin verksamhet, säger hon.

Hennes fokus är lednings- och teamutveckling samt förändringsstöd med grund i ett värderingsstyrt ledarskap. Tidigare har hon arbetat som vice vd på Swedbank, där hon bland annat hade hand om alla HR-frågor, varit direktör på SAS och är utbildad civilekonom i grunden.

Lena Ahlström konstaterar att en vd har accepterat att vara företrädare.

– Som ledare är du sedd, omtalas och kommenteras både i vad du säger, inte säger, gör eller inte gör. Alla har åsikter om dig och gör du ett bra jobb blir du bekräftad, en sämre insats och du blir bortvald. En del klarar av att leva med detta, andra gör det inte.

Hon menar att i den stund någon tackat ja till att bli vd har den personen också tackat ja till en roll som ställer förväntningar på sig att både vara informativ, intressant och inspirerande. 

– Vd:ns uppgift är både att leda sig själv och att leda andra och sin verksamhet. Därför är det också viktigt för en vd att träna sig på att framträda.

Lena Ahlström menar att storartade ledare har några tydliga förmågor som förenar dem.

– De har tagit eget ägarskap av organisationens budskap och är både intressanta och inspirerande. De är bra på att förmedla organisationens utmaningar på ett passionerat sätt och skapar drivkraft.

Lena Ahlström har lite svårt med begreppet ”det personliga varumärket” som många pratar om idag.

– Jag tycker inte att jag är en vara, men jag har en profil – de egenskaper som andra uppfattar att jag har och hur jag uppför mig. Samtidigt önskar jag att jag har en image som ger en positiv känsla om mitt sätt att vara och uttrycka mig, att uppfattas som en autentisk människa, säger hon.

Enligt henne kan man förstärka sitt personliga varumärke genom att våga visa sina känslor.

– Generella ledare har en förkärlek att hålla sig till sakfrågan och har inte lika lätt att öppna sig om privata upplevelser och känslor.

En storartad ledare vågar berätta om sina privata erfarenheter i livet, hur de formats och visa sina känslor. Det är också viktigt att hela tiden vara ärlig mot sin inre kompass och vara sann mot sina värderingar. A och O är att alltid vara sig själv.

Lena Ahlström berättar att hon i hela sitt liv alltid känt sig väldigt blyg, trott det, men vid närmare eftertanke har hon på senare tid insett att det snarare handlat om att vara tillbakadragen.

– Det här förhållningssättet har varierat mycket under åren. Att känna sig blyg är för mig inte samma sak som vara svag. Det kan snarare vara ett tecken på rädsla, till exempel att inte bli accepterad av arbetsgruppen, rädd att inte klara att prestera bra nog och upplevas duktig, berättar hon.

Idag är Lena Ahlström inte längre osäker på att stå på en scen, synas, ta plats och våga ta risker.

– Jag har dock bestämt mig för att det alltid kommer att ske med ödmjukhet, värme, glimten i ögat och jag ska inte vara rädd för att använda lite självironi. Jag är ju fortfarande och kommer alltid att vara Värmlandstösen som älskar att bry mig om andra och stötta dem.

(Faktaruta)

3 saker som utmärker storartade ledare. De är:

1. Närvarande och verkar i nuet och har både en inre kontakt med sig själv och en yttre kontakt med sina medarbetare. Grunden i närvaron är empati och social lyhördhet. Tankar, känslor och handlingar är synkroniserade och uttrycker samma andemening. Ledarna manar därför lätt till handling och skapar inspiration så att medarbetare agerar med eget initiativ och tar stort gemensamt ansvar.

2. Angelägna och har en inre drivkraft som genererar energi och riktning. De har identifierat det som i organisationen är rätt, bra och viktigt och får medarbetare att känna lust och vilja att förändra.

3. Uttrycksfulla och har förmågan att få budskap, röst och kroppsspråk att uttrycka samma sak. En grundläggande entydig känsla skapar trovärdighet och undanröjer möjligheter till missförstånd och oro. Människor kommer inte så lätt ihåg det som sägs men de minns känslan som ledaren skapar.

(Bild Lena Ahlström)

Idag är Lena Ahlström inte längre osäker på att stå på en scen, synas, ta plats och våga ta risker.

Foto: Ledarskapsstudion

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.