Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Tre framgångsfaktorer för förändring

Förändringsarbete Catrin Brodin på egna konsultföretaget Way Group har jobbat med ett 50-tal förändringsprojekt och hon har ringat in tre framgångsfaktorer för att driva en lyckad förändring. Här ger hon sina råd om hur man kan göra för att nå i mål.

Tre framgångsfaktorer för förändring
  • 1, Ha ett tydligt syfte och mål

En grundläggande faktor för att människor ska vilja vara med och bidra i förändringen är att de förstår varför den ska ske, att den är begriplig och betyder för mig som individ. Att förstå varför skapar mening och det driver motivation. Det är ledningsgruppen som har ansvar för att formulera syfte och mål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Så kan du göra för att lyckas med tydligt syfte och mål:

-Utse en tydlig sponsor eller beställare av förändringen (från ledningsgruppen)

Sponsorn är plogen för projektet som undanröjer hinder och skapar de bästa förutsättningarna för projektet. Sponsorn ska ha mandat att fatta beslut om vägval, resurser prioriteringar etc.

-Visualisera och kommunicera.

Catrin Brodin

Alldeles för ofta är kommunikationen undermålig och det är för mycket fokus på masskommunikation. Gör en intressentanalys i början. Då kan man anpassa och analysera kommunikationen och jobba aktivt med att anpassa kommunikationen till de olika målgrupperna.

Jobba med att visualisera med enkla bilder och lite text. Bygg en story kring bilderna och upprepa budskapet många gånger i olika kanaler under förändringen.

  • 2, Fokusera på människorna i förändringen

Att leda människor i förändring kräver mycket av ledarskapet.

Så kan man skapa ett bra ledarskap:

Utbilda era ledare så att de får en grundläggande förståelse för hur människor reagerar i förändring, det hjälper dem mycket i mötet med medarbetarna och de reaktioner som alltid uppkommer i förändringar.

Skapa involvering, delaktighet och möjlighet för era medarbetare att påverka i förändringen. Etablera forum, referens/användargrupper på ett organiserat sätt där ni med ett lyhört förhållningssätt uppmuntrar till diskussion och delaktighet.

Transparens – skapa en känsla av att det inte finns någon ”dold agenda”. Var ärlig med vad som händer, även om det är jobbigt att förmedla dåliga nyheter. Känslan av en ”dold agenda” skapar bara rykten och missnöje.

Fira er progress, sätt upp tydliga delmål längs vägen och fira med tårta, after work eller någon kul aktivitet. Även om det är tungt ibland, glöm aldrig bort att försöka skapa glädje och ha kul!

  • 3, Tydlig struktur och metod

Att arbeta metodiskt med en tydlig struktur är en form av kvalitetssäkring.

Brist på struktur skapar förvirring kring vem som ska göra vad, arbetet blir ineffektivt och rörigt och risken finns att man ”uppfinner hjulet” varje gång en ny förändring ska startas.

Här är några viktiga nyckelfaktorer för att skapa en bra struktur:

Organisera förändringen

Lägg tid på hur förändringen organiseras. Gör ett aktivt val av organisationsform som stöttar just er förändring.

Skapa en enhetlig metod för hur ni driver själva förändringsarbetet

Det finns färdiga metoder för förändringsarbete att köpa på marknaden. Men har ni inte någon sådan går det med ganska enkla medel att själv skapa en enkel, enhetlig metod för hur ni driver era förändringar. Ta fram ett antal nyckeldokument/modeller som ni tycker är viktiga moment att göra i förändringen. Kommunicera till alla att de finns och att det är de som ska användas. Sådana dokument kan vara; enkla projektdirektiv som beskriver vad som ska uppnås och levereras i förändringsprojektet, intressentanalyser, kommunikationsplaner, utbildningsplaner, enkel projektmetod med ett antal obligatoriska aktiviteter kopplade till varje fas etc.

Skapa bra förutsättningar för uppföljning

Det är en sliten klyscha – ”Det som man inte följer upp händer inte” men det är sant. Redan i tidig fas i projektet måste ni bestämma hur ni ska följa upp era önskade effekter med förändringen. Fundera över vad är det som ska göras annorlunda efter förändringen och hur man kan mäta det? Sätt upp ett antal mätetal/KPI:er tidigt och börja mäta. Den förändringsledare som vill få guldstjärna sätter ihop mätetalen/KPI:erna i ett Balanced Scorecard för förändringen som används i den kontinuerliga uppföljningen med era beställare/sponsorer av projektet.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.