Ta dina avstämningsmöten till en ny nivå

Medarbetare Att ha enskilda avstämningar med dina närmaste medarbetare är ett av dina viktigaste verktyg som ledare. Även om ni bara ses 20 minuter så är det viktigt att göra mesta möjliga av det. Här är några tips.

Ta dina avstämningsmöten till en ny nivå
Shutterstock

Träffas regelbundet

Hur ofta ni ska ses avgör du utifrån hur er organisation ser ut. Det viktiga är att ses regelbundet – varje vecka, varannan vecka etcetera. Då vet medarbetarna när de har tillgång till dig.

Se också till att komma i tid och att inte ställa in möten i sista stund. Visa att den här stunden är viktig.

Kom överens om vad ni ska ta upp

Det är för de flesta överkurs att ha en noga förberedd agenda, men se i alla fall till att skriva ner några punkter för vad du vill ta upp och be medarbetaren göra detsamma. Stäm av när ni börjar: vad är viktigast att ta upp den här gången? Det gör er båda fokuserade på vad ni ska hinna.

Var också flexibel – visar sig något vara viktigt så lämna agendan och ägna er åt det.

Fokusera

Gå inte på autopilot utan var verkligen närvarande med den du pratar med. Stäng så klart av mobilen och ha eventuella datorer på ljudlöst.

Börja på plus

Skapa positiv energi. Börja mötet med att lyfta fram något som medarbetaren gjort bra. Säg till exempel ”Jag vet att du jobbat hårt med den här uppgiften och jag tycker att du klarat den fint.”

Lös problem

Enskilda möten är bra tillfällen att ta tag i viktiga strategiska frågor och hitta lösningar. En bra idé är att be medarbetaren lista viktiga utmaningar och möjliga lösningar på dem i förväg, så kan ni diskutera dem på mötet.

Fråga om karriärmål

Även om ni har viktiga ”här och nu”-frågor att ta upp så glöm inte personliga ämnen om hur din medarbetare har det och vad hon eller han vill och drömmer om. Se till att förvarna om att du vill diskutera karriärutveckling – det här är inget ämne du ska ta upp som en överraskning.

Visa tacksamhet

Sluta mötet som ni började – med något positivt. Visa tacksamhet på något sätt. Det kan räcka med ett enkelt ”Tack”.

Säg inte saker som du inte menar, men om du kan ta upp något som personen gjort bra eller säga ”Jag uppskattar det du gör” så är det ett kraftfullt verktyg att använda.

Källa: Harvard Business Review

Fakta

Viktigt vid enskilda möten

Börja med att ta upp något positivt – det skapar engergi.Förvarna om du vill ta upp karriärplaner.Var nyfiken. Lyssna och ge feed-back.Ställ inte in mötet och kom inte för sent.Var inte rigid. Om något visar sig viktigare, byt till det ämnet.Glöm inte att tacka för mötet – visa att du uppskattar din medarbetare.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.