Sociala aktiviteter ger bättre sömn

Personligt Ny forskning visar att om man är socialt aktiv ökar generellt chansen till god nattsömn. Men är man aktiv sent på kvällen ger det kortad sömn – och kan därmed även påverka ens sociala liv.

Sociala aktiviteter ger bättre sömn
Johan Axelsson Foto: Sara Appelgren

Sömnighet påverkar kognitiv förmåga, motivation och beteende. Fler och fler lider av sömnstörningar, men effekterna av sömnighet på sociala interaktioner, som spelar en viktig roll för hälsa och välbefinnande, har varit rätt okända. För att öka kunskapen på området har forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet studerat 641 arbetande vuxna i Sverige. Dessa personer har loggat vad de gjorde var trettionde minut, skattat sin sömnighet var tredje timme och fyllt i en sömndagbok varje morgon under tre veckors tid.

Resultaten, som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS, visar ett tydligt samband mellan sömnighet och hur pass socialt aktiva vi är. Mer sömnighet kunde kopplas till en minskning av både antal sociala aktiviteter och hur länge man var socialt aktiv, med störst effekter särskilt på lediga dagar och på kvällar.

Att vara socialt aktiv stödjer generellt god sömn. Studien visar att social aktivitet på eftermiddagen kunde kopplas till en ökad sömnighet efteråt och längre sömn den kommande natten. Samtidigt visar studien att mer social aktivitet på kvällen var kopplat till en minskad sömnighet och en kortare sömn, med 20 till 30 minuter om man vara aktiv över 6 timmar.

Enligt John Axelsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet och en av studiens huvudförfattare, pekar resultaten på att social aktivitet är en belastning, precis som fysisk aktivitet, som gör att vi ökar vårt sömnbehov och sover längre nästa gång vi sover.

– Mycket social aktivitet sent på kvällen är dock sammankopplat med en minskning av sömnen. Det senare är sannolikt kopplat till tillfällen när vi prioriterar social aktivitet över sömn, som när man går ut och festar. Det skulle även kunna vara så att viss typ av social aktivitet sent på kvällen kan vara kopplat till att man är uppe i varv och att det kan ta lite längre tid att somna.

Enligt John Axelsson får framtida studier undersöka detta.

– Vår studie öppnar upp för ny forskning om hur faktorer som dagsljus, kaffe, sömnbehandling, och andra faktorer som minskar sömnighet kan hjälpa oss att leva att mer socialt liv.

John Axelsson och hans kolleger genomför nu studier om hur sömn, och sömnighet påverkar hur vi interagerar med våra kollegor på jobbet. De följer hur arbetare sover, i mer detalj än i denna studie, och undersöker hur ofta man är socialt aktiv och vilken kvalitet det är på de sociala kontakterna.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.