Suddig gräns mellan jobb och fritid skapar sömnproblem

Arbetsmiljö Så många som var fjärde anställt kvinna, 26 procent, har problem med att sova. Motsvarande siffra för män med sömnbesvär är 16 procent, visar en kartläggning av hälsan hos nära 30 000 anställda på arbetsplatser i Sverige.

Suddig gräns mellan jobb och fritid skapar sömnproblem

– Att sova för lite påverkar prestationsförmågan och kan i förlängningen leda till utmattning. Därför måste både medarbetaren och arbetsgivaren skapa utrymme för återhämtning för att förebygga allvarliga problem, säger Sofia Åström Paulsson, chefsläkare på Avonova, som genomfört undersökningen.

Läs mer: Fem situationer som gör att du inte kan släppa jobbet

På uppdrag av arbetsgivare runt om i Sverige har Avonova ställt frågor till medarbetare om deras hälsa. Nästan var femte anställd, 18 procent, svarar att de ofta eller mycket ofta lider av sömnbesvär. Bara 31 procent uppger att de aldrig har besvär att sova.

– När gränserna mellan jobb och fritid blir otydliga har många svårt att få till den där viktiga balansen i livet. Arbetsgivare tjänar på att uppmuntra sina medarbetare att gå hem i tid och så långt som möjligt undvika att kontakta dem utanför arbetstid, menar Sofia Åström Paulsson.

Läs mer: Otydliga krav gör medarbetarna sjuka

35 procent av männen uppger att de aldrig har svårt att sova, jämfört med 22 procent av kvinnorna.

– Allt tyder på att yrkesverksamma kvinnor är extra utsatta för sömnproblem, eftersom de ofta drar ett tungt lass även utanför jobbet. När vardagen är stressig blir återhämtning i form av vila, motion och socialt umgänge ännu viktigare, säger Sofia Åström Paulsson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.