Så vände nordiska företag motgång till framgång

Företagande En kris som pandemin behöver inte innebära dödsstöten för ett företag. Flera nordiska företag lyckades tvärtom utnyttja krisen för att stärka sin position och komma bättre ut på andra sidan, visar en färsk studie från Boston Consulting Group som identifierat ett antal framgångsfaktorer.

Så vände nordiska företag motgång till framgång
Många norska företag har har varit framgångsrika under pandemin.

För de flesta företag har pandemin inneburit extrema påfrestningar. Men för de företag som redan innan krisen hade problem och stod mitt i en omvandling innebar krisen ännu större utmaningar. För många av dessa organisationer kunde pandemin ha inneburit dödsstöten. Men i själva verket lyckades många av dem inte bara överleva, utan även stärka sin position, enligt den studie som genomförts av ett team på Boston Consulting Group i Köpenhamn.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

När pandemin bröt ut slopade de inte sina transformationsplaner, utan skruvade snarare upp sina ansträngningar och utnyttjade dem för att påskynda omvandlingen. Efter att den värsta krisen nu klingat av har de i gengäld fått förstärkt konkurrenskraft och bättre beredskap för kommande kriser.

Studien bygger på en granskning av cirka 8 000 företag i 15 olika branscher runt om i världen, varav närmare 300 företag i Norge, Danmark, Sverige och Finland. Och just de nordiska företagen utmärker sig genom att de lyckades parera krisen väl och till och med förbättrade sina resultat under 2020 jämfört med 2019.

Fem framgångsfaktorer

Någon patentmedicin för hur företag ska agera under en kris finns inte, konstaterar BCG. Tillvägagångssättet beror på ett företags utgångsläge och dess unika utmaningar. Studien pekar ändå på några framgångsfaktorer och konkreta råd som kan bidra till ett starkt resultat under kristider.

Ta ett helhetsgrepp på prestanda. De flesta organisationer som genomgår en omvandling försöker av förståeliga skäl att sänka kostnaderna. Men det som särskiljer de framgångsrika organisationerna är att de tänker bortom kostnadsbesparingar och istället lanserar snabba åtgärder som till exempel offensiv prissättning och aktivering av säljkåren.

Sätt medarbetarna först. De anställda är inte en kostnadspost som kan optimeras under en kris, utan är den viktigaste tillgången i en organisation. Att prioritera medarbetarnas välbefinnande och engagemang skickar ett tydligt budskap och bygger lojalitet.

Fokusera på digitalisering. Nästan alla företag har satsat på digitalisering under det senaste decenniet. Men under pandemin, när många organisationer var tvungna att stänga produktionsanläggningar och butiker, prioriterade de vinnande företagen övergången till e-handel, digitala plattformar och processautomatisering.

Satsa på ett agilt arbetssätt. De ständigt föränderliga förhållandena i en kris utmanar ledningsgrupper att snabbt identifiera nya trender, fatta snabba beslut och göra djärva satsningar.

Inrätta ”svarsteam” med medarbetare dedikerade för att ständigt lyssna av marknaden och snabbt kunna reagera på och förmedla information om förändrade utvecklingsvillkor och nya utmaningar.

Övergång till e-handel

I studien lyfts det danska smyckeföretaget Pandora fram som ett föredömligt exempel. Innan krisen stod de inför stora utmaningar, men lyckades vända motgång till framgång.

Trots påfrestningarna höll ledningen fast vid sin transformationsplan och intensifierade till och med ansträngningarna inom vissa områden. Bland annat öppnade företaget en digital enhet i Köpenhamn och bemannade den med ett 100-tal mjukvaruutvecklare, som fick i uppdrag att öka den digitala närvaro och påskynda övergången till e-handel. Redan under 2020 överträffade on-lineförsäljningen försäljningen i butik och sedan januari 2020 har Pandoras aktiekurs mer än fördubblats.

Gyllene tillfälle

Sammantaget konstaterar Boston Consulting Group att de nordiska företag som studerats inte såg pandemin som en anledning att sluta genomföra förändringar. Krisen var bara ett av flera hinder att övervinna. Den blev ett gyllene tillfälle för omgruppering och ambitiösa förändringar som kanske inte varit möjliga att genomföra under normala omständigheter.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.