Så hanterar du ledare som missbrukar sin makt

Maktmissbruk Att arbeta med en toxisk chef kan innebära enorma skadeverkningar för den som råkar ut för hans eller hennes destruktiva maktspel.

Så hanterar du ledare som missbrukar sin makt
Martins Skowronska sätter i boken fingret på destruktiva människor och deras skadliga beteenden. Foto: Adobe Stock

Den nya boken ”Toxiska chefer – så hanterar du ledare som missbrukar sin makt” som skrivits av Martina Skowronska, innehåller bland annat insiktsfulla beskrivningar av olika giftiga chefstyper. Läsaren får ta del av berörande personliga berättelser från människor som haft oturen att arbeta med sådana chefer – och många gånger fått betala ett högt pris.

Boken handlar om hur du kan hantera chefer som missbrukar makten de fått. Du som arbetstagare får praktiska råd, men även du som rekryterar chefer eller du som basar över en toxisk chef har nytta av boken.

Martins Skowronska sätter i boken fingret på destruktiva människor och deras skadliga beteenden.

Hon arbetar som kommunikationskonsult, föreläsare och samtalscoach. Som coach stöttar hon och vägleder personer som hamnat i destruktiva relationer. Martina Skowronskahar tidigare skrivit den självbiografiska handboken Genomskåda narcissistensom som handlar om egna erfarenheter av att vara i en destruktiv kärleksrelation och utsättas för psykisk misshandel. Boken ges ut av Ekerlids förlag.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.