5 steg till ett lyckat företagsförvärv

Företagsförvärv Ett företagsförvärv ger i många fall bättre hävstångseffekt än att växa organiskt eller starta från scratch. Men förutsättningen för ett lyckat förvärv är också att både köpare och säljare gjort sin hemläxa, betonar Satish Sen, rådgivare och medförfattare till boken ”Framgångsrika ägarskiften”. Här kommer hans tips.

5 steg till ett lyckat företagsförvärv
Företagsförvärv kan ofta ge en hävstångseffekt.

I kölvattnet efter snabbväxande bolag som Spotify, Klarna och Skype har strålkastarljuset de senaste åren snarare varit riktat mot start ups än på företagsförvärv. Det har också bidragit till att många välskötta företag gått i graven när det inte funnits någon köpare som tagit över.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Men faktum är det finns mycket att tjäna på ett förvärv jämfört med att till exempel starta från scratch, menar Satish Sen:

– Man brukar räkna med att man tjänar fem år genom att överta en befintlig verksamhet med kunder, leverantörer, lokaler och personal.

Pensionärer driver företag

Någon brist på köpobjekt är det heller inte. Sverige har i ett internationellt perspektiv många företag i förhållande till folkmängden. Och många av företagarna börjar komma upp i åren. Näst efter Portugal har Sverige högst andel pensionärer som äger och driver företag – 14 procent jämfört med EU-snittet på 7 procent.

Mellan 75 000 och 100 000 av dessa företag står inför ett generationsskifte närmaste åren, enligt Satish Sen.

Satish Sen har skrivit boken ”Framgångsrika ägarskiften” tillsammans med Roland Daniel.

– Samma sak gällde för cirka tio år sedan. Men tack vare bland annat bättre hälsa och mer förmånliga skatteregler har många ägare skjutit upp ägarskiftet. Vissa kanske heller inte klarar ett ägarskifte. Men om åtminstone nio av tio av dessa företag hittar nya ägare och får en nystart skapas 100 000-tals jobb.

Satish Sen lyfter också fram företagsförvärv som ett sätt att öka andelen kvinnliga företagare. En förklaring till att många kvinnor drar sig för att starta företag har att göra med en kombination av upplevd risk och stort försörjningsansvar.

– Företagsförvärv blir en genväg in i företagandet. Det samma gäller personer med ett inneboende driv men som saknar en egen affärsidé, som till exempel Ica som scoutar duktiga butikschefer. Med ett förvärv blir det enklare att etablera sig som företagare, konstaterar han.

Fem steg till framgång

Tillsammans med Roland Dansell har Satish Sen skrivit boken ”Framgångsrika ägarskiften”, där man pekar ut fem steg som är avgörande för ett lyckat företagsförvärv – en process som inte sällan tar flera år från start till mål.

För det första gäller det att börja tänka tanken och kartlägga förutsättningarna för ett förvärv. En svårighet kan vara att hitta rätt köpobjekt. En potentiell säljare vill sällan basunera ut att företaget är till salu för att inte skapa oro på marknaden.

– Men här gäller det att tänka utanför boxen. Som köpare kan man till exempel göra ”körningar” på företag med äldre styrelsemedlemmar, på branscher och på omsättningstal. Sist men inte minst finns det nätverk som Almi, egna banken och företagsförmedlare där det kan vara intressant att göra sig känd som potentiell köpare, säger Satish Sen.

Konsolideringsmöjligheter

I ett andra steg handlar det om att mer i detalj kartlägga möjligheterna. Ska man genomföra förvärvet i den egna branschen eller utnyttja sin kompetens i en annan bransch? Var blir utväxlingen störst?

– Det är inte ovanligt att företag ser konsolideringsmöjligheter i vissa branscher. Inom till exempel veterinärmedicin har det skett många uppköp på senare år och nu ser vi samma utveckling bland begravningsbyråer, där köparna ser möjligheter att konsolidera och skapa tillväxt, konstaterar Satish Sen.

Tredje steget är inriktat på både hårda och mjuka variabler som behöver arbetas igenom. För att företaget ska gå att sälja är det viktigt att skilja på ägandet och ledarskapet. Den som säljer måste göra sig umbärlig, skapa ordning och reda och lyfta fram värden.

Satish Sen rekommenderar att köpare och säljare var för sig genomför en så kallad SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Oppurtunities, Threats) en för företaget och en för ägarskapet för att granska styrkor, svagheter, hot och möjligheter avseende båda dessa dimensioner.

– Detta för att kartlägga vad som krävs för att företaget ska vara framgångsrikt även framgent, säger han.

Prislapp och värdering

I den fjärde fasen fastställs bland annat köpeskillingen. Det är då viktigt att inse att det är skillnad på prislapp och värdering. Värdering är en matematisk beräkning av värdet, medan en mängd variabler kan påverka priset både uppåt och nedåt.

– Det som driver värde är bland annat ordning och reda på formalia och att ägaren minskat beroendet av sig själv i den operativa driften, betonar Satish Sen.

I femte steget handlar det om att slutligen säkerställa förvärvet och ha en plan för den fortsatta driften. Den känsligaste delen av affären är när två kulturer ska integreras. Satish Sen råder att som köpare inte ha för bråttom, utan att noggrant sätta sig in i kultur och rutiner.

– Se till att ta väl hand om nyckelmedarbetare och trotjänare – de är viktiga kulturbärare. Var också beredd på att det kan gå lite sämre efter ägarskiftet innan det vänder och förhoppningsvis blir bättre igen, säger han.

Fakta

5 steg till ett lyckat förvärv.

 1. Tänk tanken. Vilka förutsättningar har du att lyckas?
 2. Kartlägg möjligheterna. Ska jag fortsätta i den egna branschen eller utnyttja min kompetens i en annan bransch?
 3. Förbered förvärvet. Granska styrkor, svagheter, hot och möjligheter.
 4. Genomför förvärvet. Skilj på värdering och prislapp – många variabler kan påverka priset både uppåt och nedåt.
 5. Säkerställ förvärvet. Upprätta en plan för tiden efter förvärvet. Respektera kulturen i det förvärvade företaget.

Fakta

5 fallgropar vid förvärv

 1. Att ägare väntat för länge med ägarskiftet innebär att företaget ofta har den bästa tiden bakom sig.
 2. Att köpare och säljare låser sig för en enda lösning för tidigt i processen.
 3. Att företaget är alltför beroende av sina gamla ägare.
 4. Att man som köpare inte tar hjälp av externa rådgivare eller har tillräcklig kompetens i styrelse och ledning.
 5. Att det saknas ordning och reda på formalia.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.