Så bygger du en handlingsstark organisation

Organisationsutveckling Långsiktig framgång bygger på en kombination av individens inre drivkrafter och samspelet med andra, menar Joakim Ahlström, författare till ”Handlingsstark – så maxar du ditt och andras engagemang”. Även i en organisation med distansarbetare finns verktyg att ta till för att stärka samverkan.

Så bygger du en handlingsstark organisation
Självinsikt och samarbete är vägen till framgång.

Joakim Ahlström, vd för Real8 Consulting Group och flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom ledarskap och organisationsutveckling, har tidigare utkommit med bland annat böckerna ”How to Succeed with Continuous Improvement” och ”Success – Free from Fear, Full of Power”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?
Joakim Ahlström har skrivit ”Handlingsstark – så maxar du ditt och andras engagemang”.
Joakim Ahlström har skrivit ”Handlingsstark – så maxar du ditt och andras engagemang”.

Den senaste boken ”Handlingsstark – så maxar du ditt och andras engagemang” bygger vidare på hans teorier om vikten av självinsikt och samarbete som vägen till framgång. Bara tillsammans kan vi frigöra den mänskliga potentialen och skapa en positiv spiral av engagemang och handlingskraft i organisationen.

– De flesta chefer är intellektuellt medvetna om betydelsen av att skapa en organisation där alla kommer till sin rätt och samverkar. Men det som saknas är ”huret” – hur man skapar ett genuint engagemang och ger energi åt det mänskliga samspelet, säger han.

Tre grundpelare

I boken presenterar Joakim Ahlström tre grundpelare för en handlingsstark organisation:

Individens inre drivkraft.

Det är viktigt att den enskilde medarbetaren på djupet kommer till insikt om sig själv, är medveten om sina inre drivkrafter och vad man kan bidra med till helheten.

Omgivningens stöd och lyftkraft.

För att individen ska kunna prestera på topp krävs omgivningens stöd och en trygg miljö där var och en kan ge sitt bidrag, utan att känna sig dum eller vara rädd för att bli straffad. Men även en psykologisk trygghet som gör att medarbetarna kan uttrycka sina krav och förväntningar på varandra på ett tydligt och respektfullt sätt.

Ledstjärnans dragningskraft.

Det handlar om förmågan att knyta an till och gemensamt forma ett övergripande syfte som är ständigt närvarande, större än individuella prestationer och som inte bara dikteras ovanifrån.

När dessa tre krafter – individens drivkraft, omgivningens lyftkraft och ledstjärnans dragningskraft – får samverka finns alla förutsättningar för en handlingskraftig organisation där medarbetarna känner engagemang och presterar på topp.

– Det är då man får den riktigt starka utväxlingen och ett resultat som blir större än summan av respektive del, fastslår Joakim Ahlström.

Samspel på distans

Men hur fungerar det mänskliga samspelet när allt fler arbetar hemifrån? Joakim Ahlström menar att det då är viktigare än någonsin att upprätthålla den mänskliga kontakten inom organisationen.

– Ensamhet i kombination med rädsla är ett av de värsta tillstånden man kan vara i. Det leder till passivitet och handlingsförlamning, säger han.

Enligt Joakim Ahlström kan många av de verktyg som han presenterar i boken användas även virtuellt. Det kanske tar sig annorlunda uttryck än i den fysiska världen, men gör ändå att människor kan känna sig sedda, hörda, förstådda och framförallt stärkta att ta sig an de utmaningar de står inför.

Nya kontaktvägar

Det positiva med coronakrisen är ändå att digitaliseringen tagit stora steg framåt och gett upphov till att nya kontaktvägar etablerats. Många av verktygen kommer vi säkert att behålla även efter krisen, tror han.

– Samtidigt är det mänskliga samspelet i fysisk form livsnödvändigt. Det behövs för att skapa äkta samverkan och för att vi lyckas med de riktigt stora förändringarna, sammanfattar Joakim Ahlström.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.