Rätt värderingar viktigare än coolhet

Värderingar Den viktigaste resursen i ett företag är medarbetarna och genom att lyfta fram dem kan man som vd skapa en attraktiv arbetsplats och ett mänskligt varumärke.

Rätt värderingar viktigare än coolhet
Medarbetarna är den viktigaste resursen i ett företag.

Under de senaste decennierna har konsten att bygga varumärken förändrats radikalt på grund av globaliseringen och digitaliseringen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Makten har nämligen flyttats från företagen till kunderna och från arbetsgivarna till arbetstagarna. Att bygga varumärket är nu hela företagets ansvar och alla måste vara med och bidra, säger varumärkesexperten Pia Lanneberg.

Begreppet ”människorna är vårt viktigaste kapital” börjar kännas som en klyscha.

– Men glädjande märks det att det inte längre bara är floskler och tomma ord. Det talas nu om begrepp som personal branding, employee experience, executive branding, employee advocacy, talent branding, culture branding och thought leaders. Alla de här uttrycken handlar om den mänskliga aspekten av varumärkesbyggandet.

Pia Lanneberg konstaterar att det var länge sedan företag kunde slå konkurrenterna baserat på rationella produktfakta eller ett inarbetat varumärke.

– Idag är det mer abstrakta saker, som upplevelser och känslor, som gör företag till vinnare. Det handlar om identitet, vision, värderingar, kommunikation, ledarskap och medarbetarskap. Det gäller att skapa förutsättningarna för fler affärer och ökad lönsamhet. Det handlar om att trivas, att utvecklas och att prestera – tillsammans.

Tack vare internet kan konsumenterna idag enkelt kontrollera hur ett företag sköter sig, vad andra tycker om produkterna, tjänsterna eller företagskulturen.

– Förr kunde företag säga en sak men göra något helt annat. Det går inte längre. Den gamla filosofin om hur man bygger varumärken är död. I en era där transparens är ett ledord, letar alla och inte bara millennials efter varumärken som står för något äkta, som vill åstadkomma förändring och har värderingar de kan sympatisera med, säger Pia Lanneberg.

Idag väljer konsumenterna inte längre de coolaste eller billigaste alternativen utan varumärken som har rätt värderingar och som säger något om vem de är eller vill vara.

Vd:n en fackelbärare

I boken Human up! Berättar Pia Lanneberg och affärscoachen Kristina Bexelius om hur man som vd stärker sitt chefsvarumärke, teamets varumärke och rykte internt.

– Om man vill skapa ett mänskligt varumärke har vd:n ett otroligt stort ansvar. Hen är fackelbäraren, en förebild som ska peka ut riktningen. Ledarna ska också våga visa sin sårbarhet och ta personligt ansvar för sina brister och misstag. Och viktigast av allt, man lägger allt krut på att skapa en företagskultur som gör människor lyckliga, betonar Pia Lanneberg.

Pia Lanneberg menar att framtidens organisationer är idéburna rörelser som samlar likasinnade människor kring en idé, ett syfte och ett antal värderingar.
Pia Lanneberg menar att framtidens organisationer är idéburna rörelser som samlar likasinnade människor kring en idé, ett syfte och ett antal värderingar. Pia Lanneberg menar att framtidens organisationer är idéburna rörelser som samlar likasinnade människor kring en idé, ett syfte och ett antal värderingar.

Istället för att informera eller tala om för människor hur de ska fatta beslut och agera, är vd:ns huvuduppgift att ge dem förutsättningar att arbeta självständigt, att fatta egna beslut och jobba på det sätt som passar dem bäst.

– Det är okej att misslyckas – bättre att testa och lära av det, än att inte göra någonting alls.

Hon menar att vad som nu gäller för att lyckas är att bedriva ett socialt entreprenörskap där företaget tjänar pengar för att kunna påverka samhället och göra gott.

– Framtidens organisationer är idéburna rörelser som samlar likasinnade människor kring en idé, ett syfte och ett antal värderingar. De sätter människan i centrum och ser till att alla samarbetar kring problemlösningar och innovation. En mänsklig arbetsplats involverar, inkluderar och skapar relationer snarare än transaktioner.

Människor bygger varumärket

Hon betonar gång på gång att vi inte gör affärer med företag utan med människor.

– Det är människor som bygger varumärket, inte yta och glassiga reklamkampanjer. Det handlar därför om att skapa mänskliga arbetsplatser och att sätta medarbetarna i centrum – det är det enda sättet att bygga lojalitet och få kunderna att köpa, och att köpa igen, menar Pia Lanneberg.

Då går det inte att arbeta i stuprör utan tvärfunktionellt och holistiskt är det som gäller.

– För de företag som förstår att kulturen och människorna är själva varumärket, blir den mänskliga aspekten av varumärkesbyggandet självklar. Varumärkessyfte och värderingar har då blivit ett konkurrensmedel och ett framgångsrecept, avslutar Pia Lanneberg.

Fakta

Basen för en mänsklig arbetsplats

  1. Rätt människor – de som tror på samma saker som ni tror på och som vill vara med och bidra.
  2. Rätt platser – de fysiska eller virtuella omgivningarna som skapar förutsättningar för människor att göra sitt allra bästa.
  3. Rätt handlingar – de aktiviteter som rätt människor behöver göra för att bidra till företagets syfte och strategiska mål, för att säkerställa att resultatet blir optimalt.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.