Nytt verktyg breddar rekryteringsbasen

Rekrytering Svenska arbetsgivare måste bredda sina rekryteringar och sätta mer fokus på kulturell mångfald för att bli innovativa och framgångsrika. Det menar stiftelsen Working for Change, som tillsammans med Kantar Sifo utvecklat det digitala verktyget Kompetensmetoden.

Nytt verktyg breddar rekryteringsbasen
Med flera olika kompetenser och perspektiv ökar innovationskraften. Foto: Stock Adobe.

Med tanke på den kompetensbrist som företag och organisationer står inför finns allt att vinna på att arbeta med inkluderande rekryteringsprocesser, anser Rodrigo Garay, grundare och generalsekreterare för Working for Change.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– De flesta rekryteringar sker i dag via befintliga nätverk och kontakter. Det innebär att arbetsgivare går miste om en stor del av kandidatbasen, säger han.

Working for Change har tillsammans med Kantar Sifo och med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, nu tagit fram ett digitalt verktyg för arbetsgivare som vill bredda sin rekryteringsprocess.

Oavsiktlig diskriminering

Kantar Sifo har genomfört fokusgrupper och djupintervjuer med utrikesfödda akademiker som upplevt svårigheter att hitta matchande arbete i Sverige. Resultatet från studien, som ligger till grund för det nya verktyget, bekräftar att människor exkluderas under rekryteringsprocesserna.

Enligt Yvonne Pernodd, vd för Kantar Sifo, handlar det inte främst om diskriminering i lagens mening, utan om en slags oavsiktlig diskriminering.

– Många arbetsgivare är inte medvetna om att det finns kandidatgrupper som systematiskt exkluderas i deras rekryteringsprocesser på grund av strukturer och situationer som sannolikt kunnat undvikas om det funnits en medvetenhet, säger hon.

Sex steg

Kompetensmetoden, som hittills används av över 150 företag, innehåller sex steg som fungerar som strukturerat stöd och vägledning för att kunna hantera frågor om kulturell kompetens i rekryteringen. De första fyra är inriktade på rekryteringsprocessen och de återstående två på hur arbetsgivare säkerställer att alla medarbetare inkluderas på arbetsplatsen.

Verktyget, som är kostnadsfritt, finns tillgängligt på nätet och består av ett anonymt självtest, där hr-chefer och andra som står inför en rekrytering kan få en indikation om möjligheterna till förbättringar i processen.

– Vi ser att det finns många arbetsgivare som vill öka mångfalden och säkerställa kompetens genom att skapa mer inkluderande rekryteringsprocesser. Det som särskiljer Kompetensmetoden är att den tar grepp om hela rekryteringsprocessen, från att hitta kandidater till introduktionen på arbetsplatsen. Syftet är både att bredda urvalet och att utveckla kompetensen på arbetsplatsen, oavsett bakgrund, förklarar Yvonne Pernodd.

Bättre affärer

Working for Change, som startade 2015, har bland annat till syfte att öka medvetenheten om de utmaningar som och hinder som akademiker med utländsk bakgrund möter på svensk arbetsmarknad. Men även att visa på den affärs- och samhällsnytta som kulturell mångfald innebär.

– Med flera olika kompetenser och perspektiv i organisationen ökar innovationskraften. Man kan jämföra med amerikanska techbolag, som ofta har diversifierade arbetslag med kompetenser från hela världen. I ett internationellt perspektiv behöver vi underlätta även för svenska företag att göra bättre affärer genom att stärka deras humankapital, säger Rafail Poumeyrau, ordförande för Working for Change samt advokat och partner på Grey Advokatbyrå.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.