Rapport: Allt fler efterfrågar hållbara leverantörer

Hållbarhet Sex av tio mindre industriföretag arbetar mot mätbara hållbarhetsmål. Samtidigt efterfrågar allt fler kunder och investerare leverantörer med hållbara produkterbjudanden, enligt en ny rapport.

Rapport: Allt fler efterfrågar hållbara leverantörer
Företagen ser hållbarhet som en affärsstrategisk fråga. Foto: Adobe Stock

Hållbarhet betraktas som en affärsstrategisk fråga för företag, där den främsta drivkraften är att det stärker varumärket, skapar högre kundnytta och bidrar till innovationskraften.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Det framgår av branchorganisationen Teknikföretagens hållbarhetsenkät 2022, som genomförts med stöd av marknadsundersökningsföretaget POINT 96 procent av de 857 som svarade på enkäten kom från små – och medelstora företag, vilket innebär att resultatet främst speglar de mindre industriföretagens syn på hållbarhet.

Industrin har tagit ledningen

Av resultatet framgår att 6 av 10 företag bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete med mätbara mål. Samtidigt har andelen kunder som efterfrågar mätetal kopplat till hållbarhet ökat från 23 till 31 procent, och andelen investerare från 20 till 29 procent, jämfört med 2019 då en liknande enkät genomfördes.

Maria Rosendahl

– Industrin har tagit ledningen i omställningen och den är till stor del affärsdriven, säger Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen i en kommentar.

Syftet med undersökningen var att identifiera stöd och kunskap som företagen efterfrågar i deras hållbarhetsarbete. Av enkäten framgår att 56 procent önskar stöd eller information om lagar som gäller hållbarhet, samt att 29 procent vill ha rekommendationer på hur man kommer igång med sitt hållbarhetsarbete.

– Med den omfattande lagstiftning som inte minst kommer via EU, är det av stor vikt att näringslivet får det stöd och den information som behövs för att lagverken ska kunna efterlevas, säger Maria Rosendahl i en kommentar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.