PwC:s vd: Svenska vd:ar i framkant i klimatfrågan

Hållbarhet Det tuffa världsläget petar ner klimatförändringen på globala ledares priolista. Svenska vd:ar lägger dock fortfarande större vikt vid klimatfrågorna, enligt PwC:s stora årliga vd-undersökning.

PwC:s vd: Svenska vd:ar i framkant i klimatfrågan
Svenska vd:ar prioriterar klimatfrågan högre än internationella diton. Foto: Adobe Stock

Början av 2022 präglades av stark optimism och framtidstro bland världens företagsledare. Världen hade börjat återhämta sig efter coronapandemin och det fanns en stark optimism angående de ekonomiska utsikterna.

Men Rysslands invasion av Ukraina förändrade bilden totalt. I dag tror färre än 20 procent av företagsledarna på en ökning av den globala tillväxten under det kommande året. I Sverige är siffran nere på sex procent. Det visar konsultjätten PwC:s årliga undersökning om hur företagsledare från 105 länder ser på nuläget och framtiden. 71 svenska företagsledare medverkar i undersökningen.

En återkommande fråga varje år är vilka hot och utmaningar vd:n anser sig behöva hantera och hålla fokus på under de kommande åren. Det geopolitiska läget har gjort att klimatförändringen, tillsammans med cyberrisker och hälsorisker, seglat ner på listan. Endast 14 procent av företagsledarna ser på effekterna av klimatförändringen som det största hotet. 40 procent ser på ökad inflation och minskad köpkraft som de största farorna när de blickar framåt.

Klimatet tappar tyngd

Sofia Götmar-Blomstedt, vd för PwC Sverige, säger att det är en utveckling som hon sett komma under en längre tid.

– Det har legat och bubblat i ganska många år faktiskt. Det har jag även märkt på möten i andra sammanhang med företagsledare, forskare och politiker från både Sverige, Norden och övriga världen. Det geopolitiska läget har verkligen åkt upp som den stora oron nu, samtidigt som hälsa, cyberhot och klimathot, tyvärr, har halkat ner extremt mycket i relation till det, säger Sofia Götmar-Blomstedt, vd för PwC Sverige.

Att geopolitisk instabilitet nu uppfattas som ett allvarligt hot är förståeligt med tanke på världsläget, enligt Sofia Götmar-Blomstedt. Men hon menar att det också är klokt att ha ett långsiktigt perspektiv när strategiska beslut ska fattas. 

– Klimat och cyberhot är två områden som har prioriterats ner för att man tittar mer på de kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna och det makroekonomiska läget. Samtidigt är det viktigt att man inte tappar fokus på dem, utan man måste kunna hantera både kortsiktiga, och mer långsiktiga perspektiv som klimatfrågan, parallellt, säger hon.

Vidare understryker hon att nya regelverk och omvärldens förväntningar i hållbarhetsfrågor kommer att fortsätta ställa allt högre krav på nyinvesteringar, oavsett hur väl företagen hänger med i utvecklingen. Bland annat visar undersökningen att 39 procent av företagsledarna uppger att deras verksamhet kommer att vara framgångsrikt i högst tio år om de fortsätter som i dag.

Sofia Götmar Blomstedt, vd på PwC, har sett utvecklingen gå mot ett lägre klimatintresse bland svenska vd:ar. Plyckligt, menar hon, eftersom EU-lagstiftningen på området bara skärps allt mer. Foto: PwC
Sofia Götmar Blomstedt, vd på PwC, har sett utvecklingen gå mot ett lägre klimatintresse hos vd:ar. Olyckligt, menar hon, eftersom EU-lagstiftningen på området bara skärps allt mer. Att svenska vd:ar prioriterar klimatfrågorna lite högre är dock en ljuspunkt. Foto: PwC

Svenska vd:ar i framkant

Men ur ett svenskt perspektiv konstaterar Sofia Götmar-Blomstedt att svenska företag ligger i framkant när det kommer till insatser för att mildra klimatkrisen.

Undersökningen visar bland annat att 45 procent av företagsledarna uppger att de planerar att investera i alternativa energikällor och att eliminera koldioxid från affärsmodellen, och 51 procent att de satsar på att eliminera koldioxid från bolagets affärsmodell. Globalt anger endast 34 respektive 31 procent dessa alternativ.

– Tittar man på svenska vd:ar så har de alltid haft högre fokus på klimatfrågan, och det är fortsatt så att vi ligger långt fram med klimat och ESG, och omvärlden ser att vi satsar på det här. Så min förhoppning är att fler inspireras av detta. Det är när alla går mot samma håll på klimatområdet som vi får störst effekt, avslutar Sofia Götmar-Blomstedt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.