Klimatförändringarna växande hot mot företag

Affärerna Närmare 6 av 10 europeiska företagsledare menar att deras verksamhet kommer att ha en tydlig påverkan av klimatförändringarna under de kommande åren. Europeiska företagsledare är också betydligt mer angelägna om att agera på klimatutmaningarna än i övriga delar av världen.

Klimatförändringarna växande hot mot företag
71 procent av företagsledarna inom EU arbetar med att ta fram klimatvänliga produkter eller processer. Foto: Adobe Stock

Resultaten baseras på en undersökning från PwC där 1 254 företagsledare från 20 av EU:s medlemsländer har medverkat.

– 57 procent menar att företaget kommer att vara ganska eller mycket utsatt för klimatförändringarnas effekter under de kommande fem åren. 24 procent anger läget som kritiskt, och med stor risk för betydande ekonomisk förlust. Samtidigt uppger endast 16 procent att klimatförändringarna kommer ge en ytterst begränsad effekt under samma period, berättar David Ringmar, som är ansvarig för hållbarhetsrådgivning inom PwC Sverige.

Som en konsekvens av den ökade klimatoron går europeiska företag nu i täten för omställning. 76 procent implementerar initiativ för att minska koldioxidutsläpp, vilket kan jämföras med 70 procent i Asien-Stillahavsregionen och 59 procent i USA. 

– Vi ser också att 71 procent av företagsledarna inom EU arbetar med att ta fram klimatvänliga produkter eller processer. Motsvarande siffror är 65 procent för Asien-Stillahavsregionen, och bara 50 procent i USA, berättar David Ringmar.

Läs mer: Klimatförändringarna skapar oro

Närmare fyra av tio europeiska vd:ar ser behov av radikala förändringar. Anledningen är att deras verksamhet inte kommer vara lönsam om tio år med samma inriktning som idag. 57 procent av företagsledarna är bekymrade över brist på arbetskraft och kompetens, och menar att de här utmaningarna kommer att ha en stor påverkan på företagets lönsamhet under de kommande tio åren. 

– Den här oron gör att 70 procent av europacheferna investerar i kompetensutveckling av de egna medarbetarna under det kommande året, avslutar David Ringmar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.