Många svenska företag riskerar sin konkurrenskraft

Affärerna Många svenska företag kommer behöva ställa om sin verksamhet under de närmaste åren för att kunna vara fortsatt lönsamma. Med nuvarande inriktning kommer hälften av företagen att tappa sin konkurrenskraft inom tio år.

Många svenska företag riskerar sin konkurrenskraft
Resultatet är en väckarklocka för alla entreprenörer och företagare, men även för politiken, investerare och kunder. Foto: Adobe Stock

I tider av ekonomisk oro sticker samtidigt hälsorisker ut som ett tillväxthot mot det egna företaget. Det här visar en ny undersökning bland företagare som tagits fram av PwC med stöd av Kantar/Sifo.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Bland företag med upp till nio anställda tror drygt hälften att de är konkurrenskraftiga i max tio år till, med nuvarande verksamhet, medan fyra av tio bland större företag ger samma svar. Lika många av dem uppger att de har konkurrenskraft i mer än tio år till. 

– Resultatet är en väckarklocka för alla entreprenörer och företagare, men även för politiken, investerare och kunder. Vilket näringsliv vill vi ha i Sverige? Vad är vi beredda att göra och hur når vi dit tillsammans? En nyckel är att än mer integrera innovation och ständig utveckling i affärsstrategin och att samarbeta med andra. Då får vi mer kraft till en positiv förändring som håller över tid, säger My Lidén som är revisor och rådgivare på PwC Sverige. 

I undersökningen ställdes även frågor om utveckling av företagens lönsamhet och tillväxt. Drygt var fjärde företagare svarade att lönsamheten kommer försämras det närmaste året. Samtidigt uppgav 25 procent av de med tio eller fler anställda att lönsamheten kommer förbättras, medan 19 procent bland de mindre företagen gav samma svar. 

Enligt en knapp femtedel av alla företagare i undersökningen försämras deras tillväxt det kommande året. Av företag med tio eller fler anställda tror en tredjedel att tillväxten förbättras. Motsvarande andel hos de mindre företagen är en femtedel. 

Det som främst upplevs som hot mot företagets tillväxt är inflation och minskad köpkraft samt makroekonomisk instabilitet. Samtidigt upplever hela 43 procent av företagen med tio eller fler anställda kompetensbrist som ett stort hot. 

Hälsorisker som ett tillväxthot är vanligast bland de mindre företagen och kvinnor, 16 procent av respektive grupp uppgav det svaret. Undersökningen visar även att något fler kvinnor än män vill att socialförsäkringssystemet anpassas bättre till företagare. Men även yngre företagare och de med mindre företag efterfrågar detta i högre utsträckning. 

– Vi känner igen de här signalerna och hos mindre företag är personberoendet stort, vilket gör dem sårbara för sjukdom och olycksfall. Varje företagare behöver såklart se över sitt försäkringsskydd, men det råder inget tvivel om att Sveriges företagare behöver ett socialförsäkringssystem som är bättre anpassat till att ge dem trygghet vid olika livshändelser, menar My Lidén. 

Undersökningen genomförde PwC med hjälp av Kantar/Sifo under januari och februari 2023, och 1 050 företagare har medverkat. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling inom näringslivet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.