Svag krona pressar många företag

Affärerna Nio av tio av de mest import-och exportintensiva företagen uppger att kronförsvagningen ökat inköpskostnaderna. Nära hälften anser dessutom att den svagare kronan påverkar deras lönsamhet negativt, jämfört med vart tredje företag som anser att den har en positiv effekt.

Svag krona pressar många företag
Kronförsvagningen fördyrar företagens inköpskostnader och är en bidragande orsak till företagens prisökningar. Foto: Adobe Stock

Det visar en undersökning som Swedbank gjort bland 400 inköpschefer från de största företagen inom industrin och tjänstesektorn. 

– Svenska storföretag har merparten av sin försäljning och inköp utomlands och därför är deras exponering mot utländsk valuta stor. För företag med stor andel inköp i utländsk valuta innebär det fördyrade inköpskostnader, vilket påverkar deras lönsamhet, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank. 

Hälften av företagen i undersökningen har mer än 50 procent av sina totala inköp i utländsk valuta. För tillverkande företag är andelen större än för tjänsteföretagen. Två av tre industriföretag har över 50 procent av de totala inköpen i utländsk valuta, jämfört med 20 procent i tjänsteföretagen. 

Kronförsvagningen fördyrar företagens inköpskostnader och är en bidragande orsak till företagens prisökningar, vilket på sikt slår igenom i konsumentledet. Nio av tio företag uppger att deras inköpskostnader ökar och undersökningen visar att det är lika vanligt bland tillverkande som tjänsteproducerande företag. 

– De som drabbas särskilt hårt av kronförsvagningen är småföretag som inte har samma resurser för valutahantering som storföretagen har. Många av dem finns inom handeln där också hushållens minskade konsumtion blir tydlig, berättar Jörgen Kennemar.

En svagare krona har både vinnare och förlorare men för de företag med en hög andel inköp i utländsk valuta har företagens kostnader ökat.  Av tjänsteföretagen uppger 45 procent att kronförsvagningen har en negativ påverkan på lönsamheten jämfört med 20 procent som anser att det har en positiv påverkan. 

Även inom industrin är det fler företag som anser att den svaga kronan har en negativ påverkan på lönsamheten än de som anser att den påverkar i positiv riktning.

– Det är framför allt exporttunga branscher med begränsad import av insatsvaror som gynnas av en svagare krona, exempelvis gruv- och skogsnäringen, säger Jörgen Kennemar. 

– Ökade inköpskostnader tenderar att leda till högre priser från företagen, vilket försvårar Riksbankens möjligheter att få ned inflationen. Det ser vi till exempel i de snabbt ökande livsmedelspriserna, avslutar han.

Även KI:s och Riksbankens företagsundersökningar visar att företagens prisplaner fortsätter att vara kvar på höga nivåer.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.