Elliptisk ekonomi – ännu mer hållbar än cirkulär

Att få till ett mer cirkulärt användande av material är en viktig pusselbit för att lyckas med den gröna omställningen. Nu går Roland Larsson, professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet, ett steg längre.

Elliptisk ekonomi – ännu mer hållbar än cirkulär
Roland Larsson

– Vi måste sträva efter en elliptisk ekonomi som är ännu mer hållbar än den cirkulära, eftersom produkterna användningsfas då blir längre, säger han.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Världen står inte bara inför en energiomställning, utan även en materialomställning. Därför har det varit stort fokus på cirkulär ekonomi, och att materialen som redan är i bruk måste återanvändas i mycket högre grad. I stället för att hela tiden tillföra jungfruligt material, ska materialet som redan finns i tillverkningen brukas i en cirkulär process. Det betyder att man, åtminstone i teorin, gör det möjligt att använda samma material i ett evigt kretslopp.

I den traditionella ekonomin, som har varit praxis i många årtionden, utvinns och förädlas material, produkten tillverkas, transporteras ut till kunden, används och kastas när den inte längre fyller sin funktion.

Läs mer: Så kan cirkulär ekonomi rädda den biologiska mångfalden

Enligt det moderna tankesättet är en produkts livscykel cirkulär i stället för linjär. En noggrann produktutveckling sker först, innan själva tillverkningen sker, där man redan från början tänker på att produkten ska kunna lagas och uppdateras under sin livslängd. När produkten är tillverkad transporteras den till kunden och där börjar användningsfasen. När produkten tas ur bruk återvinns materialet så att det kan användas igen i nya produkter.

– Användningsfasen har en huvudroll eftersom den avgör hur snart produkten måste återvinnas. Ju längre produkten behålls i användningsfasen, det vill säga servas, lagas och uppdateras, desto mindre behov av nytillverkning. I en väl fungerande cirkulär ekonomi blir användningsfasen allt längre och gör cirkeln elliptisk. Den skulle alltså kunna beskrivas som en elliptisk ekonomi, avslutar Roland Larsson.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.