Radikala grepp för att klara förändringsarbetet

Affärerna Brutalt förändringstempo kräver nya radikala grepp. En ny bok ger receptet på hur man skapar en kultur präglad av förändringsdriven omvärldsanalys.

Radikala grepp för att klara förändringsarbetet

Det krävs nya och radikala grepp för att möta den kraftigt ökande förändringshastigheten. Utmaningen för organisationer är att klara av ett alltmer krävande förändringsarbete. Problemet är enligt författarna till boken ”Förändringsprincipen” dåligt fungerande omvärldsanalys.

För att överleva och utvecklas måste alla organisationer förändras i takt med sin omvärld. Då krävs både ökad kunskap om världen utanför och förstärkt förmåga att omsätta den kunskapen i konkreta förändringar. Men när två tredjedelar av alla förändringsprojekt misslyckas krävs nytänkande.

Läs mer: Viktigt för vd att arbeta faktabaserat

– Vi ser att arbetet med omvärldsanalys i organisationer helt enkelt inte fungerar. I dagens snabba förändringstempo går det inte att bara springa snabbt, man måste veta ”varför” och åt vilken håll man ska springa för att lyckas, säger författarna Bobo af Ekenstam och Pär Lager.

Förändringsprincipen grundar sig på författarnas erfarenhet från omvärldsanalys och ledarskap, andra ledares erfarenheter samt aktuell forskning. Författarna presenterar sex framgångsfaktorer, modeller, case och praktiska tips på hur organisationer radikalt kan förstärka sin förändringsförmåga.

Läs mer: 5 tips för att lyckas med agil transformation

– Nyckeln ligger i att involvera alla medarbetare, att aptera allas selektiva perception. Att skapa en medvetenhet för behovet av förändring och ett intresse för omvärldsanalys sker genom att införa planerade förändringar, ett koncept som presenteras i boken. Tiden är förbi när endast chefer kan leda arbetet med omvärldsanalys och förändring, berättar författarna.

Boken vänder sig främst till ledare och beslutsfattare i organisationer, men är tänkt att sättas i händerna på alla medarbetare, för att gemensamt lägga grunden för en kultur av förändring och omvärldsanalys.

Pär Lager har haft en rad höga ledarposter för till exempel Berghs School of Communication, Svenska Spel och Regeringskansliet och är i dag styrelseordförande i flera ledande organisationer. Bobo af Ekenstam är en av Sveriges ledande experter inom omvärldsanalys och har de senaste 30 åren arbetat som utbildare och rådgivare inom området. Han vd för Docere AB som bland annat driver Buzzter som är en sajt för trendspaning.

Boken ges ut av Sanoma Utbildning.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.