Viktigt för vd att arbeta faktabaserat

Ledarskap Stress- och arbetsmiljöforskaren Dan Hasson har utvecklat metoden Faktabaserad organisationsutveckling som lär chefer att kunna ta välgrundade beslut som de kan stå för.

Viktigt för vd att arbeta faktabaserat

Metoden som Dan Hasson utvecklat beskrivs i nya boken Faktastiskt – rätt verktyg för ledare och HR som gavs ut av bokförlaget Natur & Kultur den 15 april.

Chefer och beslutsfattare utgår alltför ofta från förutfattade meningar – inte fakta – när de fattar viktiga beslut, vilket ibland kan få ödesdigra konsekvenser.

Läs mer: Tillväxt bygger på fakta

Dagens chefer verkar i ett alltmer komplext arbetsliv. Hur ska man som chef hantera motstridiga krav från olika medarbetare? Vad ska man tänka på när en medarbetare är på väg tillbaka från en sjukskrivning? Kan man lita på resultatet från arbetsmiljöenkäten och hur ska man använda det?

Att arbeta faktabaserat kan underlätta för chefer att fatta rätt beslut. Det är ofta lika enkelt som det låter: att utgå från fakta istället för förutfattade meningar – när man väl vet hur man gör. Men det kan också bli svårt då man behöver gå emot instinkten att snabbt försöka lösa problem innan man förstått dem.

Läs mer: Modeller för att fatta bättre beslut

Dan Hasson beskriver i boken ett systematiskt, faktabaserat arbetssätt. Han slår hål på myter om stress, arbetsbelastning och förändringsarbete, och visar hur man som ledare kan:

• välja rätt insatser för organisationsutveckling och problemlösning.

• skapa delaktighet och vinna medarbetares tillit.

• forma organisationens framtid utifrån fakta istället för förutfattade meningar.

• göra systematiskt arbetsmiljöarbete energigivande.

• hjälpa medarbetare med stressrelaterad ohälsa till effektiv rehabilitering.

Dan Hasson är forskare och har doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Han har en docentur i folkhälsa från Karolinska institutet och har varit anknuten forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Idag är han anknuten forskare vid Mayo Clinic i USA och Karolinska institutet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.