Tillväxt bygger på fakta

Affärsstyrning Att formulera en strategi är alltid till viss del både en gissning och en chansning, eftersom vi inte kan veta vad framtiden ger. Ett bra utgångsläge när du vill formulera en framgångsrik strategi är att identifiera och satsa vidare på det bolaget är bäst på – men också att välja bort det ni inte är så bra på.

Tillväxt bygger på fakta
Shutterstock

Att komma fram till vad ett företag är bäst på kan vara en problematisk process, som ofta färgas av framgångar och uppfattningar baserade på tidigare sanningar. För en mer rationell diskussion och ett bättre beslutsunderlag är det avgörande att följa upp och mäta verksamheten, så att faktabaserad information ger ett korrekt underlag för utvärdering.

För att nå fram till en strategi som är faktabaserad kan dessa frågor vara en hjälp på vägen:

• Ta reda på fakta – vilka kunder och kundkategorier växer mest och har bäst lönsamhet idag? Samma fråga kan ställas när det gäller produkter och tjänster. Vilka avdelningar växer mest och har bäst resultat?

• Analysera fakta – vad är det som gör att vissa kunder, tjänster eller avdelningar går bäst? Går det att koppla mot något särdrag i som bolaget, till exempel kompetens, teknologi, nätverk, varumärke eller geografisk närvaro?

• Välj vad ni ska utveckla – hur kan företaget utnyttja och föra fram de fördelar som finns i verksamheten? En framgångsrik strategi kan till exempel vara att sprida en framgångsrik produkt till nya kundgrupper, eller att leverera nya produkter till en kundgrupp som ni har framgång hos idag.

• Välj bort – vad är företaget mindre bra på? För att få mer kraft och fokus för de delar av verksamheten som ni är bäst på, behöver ni också våga välja bort något annat.

 Genom en tydlig bild av era styrkor och svagheter,  har ni bättre förutsättningar att fokusera på det som verkligen kan göra skillnad för ert företag. Då kan ni också vara trygga med att ni lägger energin på rätt saker. Åtminstone om ni gör denna utvärdering återkommande, eftersom detta inte är en engångsövning i en föränderlig värld. Och glöm inte det riktigt svåra – att välja bort det som inte ska prioriteras.

 

Jens-Oskar Göransson är affärsområdeschef på Azets, tidigare Visma Services

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.