Vd-expert om hur styrelser hjälper en ny vd att lyckas

Affärerna Processen att tillsätta en ny vd slutar inte när rekryteringen är klar. Att ge en ny vd rätt förutsättningar är lika viktigt som att välja rätt vd från början. Det menar vd-experten Ram Charan. I en intervju i Harvard Business Review berättar han vad styrelser behöver tänka på.

Vd-expert om hur styrelser hjälper en ny vd att lyckas
Shutterstock

Ram Charan har arbetat med vd-tillsättningar i USA, Kina, Japan, Indien, Brasilien och Europa i 30 år och har skrivit en rad böcker om företagsledning.

I Harvard Business Review konstaterar Ram Charan att de flesta vd:ar som tillsätts inte har vd-erfarenhet. Styrelsen behöver inse att det är en så stor yrkesförändring att bli vd att det inte går att fullt ut förbereda sig för den.

– Det viktiga då är att förmedla helhetsbilden, hur landskapet ser ut som ni verkar i. Många kommer från att ha arbetat med en funktion i ett företag och att vara vd är ett så pass mycket bredare uppdrag, med många externa kontakter. Den nya vd:n behöver komma fram till vilken riktning hon eller han ska ta företaget i, vilka frågor som är kritiska och hur man skapar engagemang både i och utanför företaget, säger Ram Charan.

Låt vd välja

Han uppmanar styrelser att lita på sin nya vd, att inte lägga sig i vem vd:n väljer som mentor, coach eller annan rådgivare.

– Hur effektiva vd:ar blir beror mycket på vilka människor de omger sig med. Jag har genom alla år sett att det fungerar alldeles utmärkt att lämna de här besluten till vd att fatta själv.

Ram Charan understryker att ingen är perfekt, att alla har svaga sidor. För styrelsen är det viktigt att se vd:ns styrkor och hur de passar in på uppgiften som den ser ut nu.

– Efter det, titta på vad som hindrar vd:n från att lyckas. När ni vet det finns en rad lösningar. Den mest effektiva är att ha någon i vd:s omedelbara närhet som väger upp de svaga sidorna. Men då är det viktigt att det är en väldigt pålitlig person som inte använder sin roll till att underminera vd.

Det är också viktigt att styrelseordföranden har rätt kompetens och engagemang, och jobbar nära vd, och samtidigt inte behöver lyfta fram till eget ego eller vill styra företaget.

Om det går fel

Men en vd-rekrytering kan också gå fel så att styrelsen börjar tvivla på att den tillsatt rätt person. Också i det läget är det viktigt med en bra relation mellan vd och styrelseordförande, menar Ram Charan, att se hur styrelsen kan stötta och om problemen går att lösa.

Ofta behöver styrelsen ge tydligare direktiv och sedan vänta ytterligare ett år för att se utfallet.

– Vanligtvis tar det två år för en styrelse innan man avsätter en vd, och den tiden är svår att korta ner, säger Ram Charan till Harvard Business Review.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.