5 tips för att lyckas med agil transformation

Organisationen En global studie visar att tio procent av de ekonomiskt mest framgångsrika organisationerna har kommit avsevärt längre gällande att arbeta agilt än sina konkurrenter.

5 tips för att lyckas med agil transformation

Syftet med studien som genomfördes av managementkonsultbolaget PA Consulting och som omfattade 500 personer i företagsledande befattningar var att påvisa ett positivt samband mellan en organisations finansiella utveckling och dess förmåga att arbeta agilt. Bland den grupp på 10 procent av organisationerna i studien som uppvisar det starkaste finansiella resultatet, är förekomsten av agila egenskaper och särdrag 30 procent högre än bland övriga organisationer.

I studien framkommer även att agila egenskaper är den enskilt viktigaste faktorn i en organisations anpassning till ny teknik, nya kundbehov och samhällsförändringar i stort. Trots att insikten finns, är det få organisationer som uppnått bestående ”organisational agility”. I studien framkommer även att tre av fem tillfrågade företagsledare inser att det krävs en förändring, men att de likväl har svårt att initiera och driva förändringsarbetet.

Läs mer: 60 tips för att skapa effektiva team

Ett urval av resultat från studien:

• En av sex förutspår att de kommer att misslyckas på fem års sikt utan snabb och radikal förändring.

• Två av tre företagsledare tror att det kommer att krävas en grundlig översyn av deras affärsmodell.

• 6 av 10 anser att dagens komplexa organisationsstruktur har en hämmande effekt.

• 7 av 10 har identifierat ”organisational agility” som en strategisk prioritet.

• Oron för konkurrens från nya digitala uppstickare är större än från traditionella konkurrenter.

Läs mer: Ny bok om management innovation

– Förändringstrycket, dels från kunder och dels från kända och okända konkurrenter, har aldrig varit större än vad det är nu. Organisationer måste inse att förändring är det som gäller och anpassa sin verksamhet därefter. Det kan kanske kännas olustigt men samtidigt så finns lösningen inom räckhåll. Företagsledare har idag alla pusselbitar som behövs för att transformera verksamheten i grunden – förmågan att fånga och förstå verkliga kundbehov, teknikutveckling som möjliggör innovativa produkter och tjänster samt sätt att driva kulturförändring och engagera kreativa medarbetare – på ett sätt som tidigare inte varit möjligt, säger Martin Eriksson, agil expert, PA Consulting.

Studien belyser fem olika områden där de mest framgångsrika företagen särskiljer sig från övriga och innehåller även några praktiska erfarenheter och råd kring hur man lyckas med en agil transformation. Några konkreta exempel:

• Sätt kunden i fokus – se organisationen utifrån kundernas kontext och prioritera verksamhetsutveckling utifrån deras feedback.

• Förkorta tiden till värdeleverans – ta beslut och initiera förändring snabbt för att möta konkurrens, investera för att förkorta tiden från idé till leverans.

• Design för enkelhet – Ersätt hierarkiska organisationslager med team som kan bygga, testa, anpassa, och distribuera nya lösningar och dra lärdom av feedback på ett strategiskt och metodiskt sätt.

• Bygg för att vidareutveckla – investera i modulära digitala system som enkelt kan anpassas och skapa team med förmågan att hantera förändringar.

• Släpp loss kraften hos de anställda – skapa en arbetsmiljö som är dynamisk och som uppmuntrar till samarbete och initiativ på alla nivåer.  

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.