Pensionärerna talar ut

Affärerna Vi kommer att behöva arbeta allt längre eftersom vi lever längre. Och höjd pensionsålder är en stor fråga. Men vad pensionärerna själva tycker om sin arbetssituation är det knappt någon som vet, i en ny studie talar de ut.

Rapporten Ett aktivt åldrande – Pensionärers syn på arbete och lärande bygger på en enkätstudie som genomförts inom gruppen Seniordoktoranderna – en forskningscirkel om äldres lärande, vid Jönköpings universitet.

En av slutsatserna är att begreppet arbete är för snävt och att det är lätt att fastna i siffror när man talar om pension. Det visar sig att det idag finns en grupp som är utslitna före 65 års ålder och en grupp som inte får vara kvar på jobbet trots att de vill.

– Vill man ta ett livslångt perspektiv på arbetslivet innebär det flexibla system där kontinuerligt lärande har en central roll. Det handlar om att skapa förutsättningar för individens välmående, eftersom detta är grunden för att vara produktiv, förklarar Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell och en av författarna bakom rapporten.

Rapporten visar just att arbete och lärande kan spela en viktig roll för ett meningsfullt åldrande och majoriteten av de i undersökningen anser att arbete och utbildning är av stor eller mycket stor betydelse. De två främsta motiven för att delta i utbildning och arbete var en vilja att hålla sig aktiv och att träffa andra människor.

Rapporten lyfte fram två viktiga förutsättningar för pensionärers möjlighet att delta i arbete och utbildning – individens möjlighet att styra över sin egen tid och att det ska vara frivilligt. Att införa brytpunkter i ett livslångt perspektiv och ge utrymme för kunskapande möten är två förslag för att främja ett aktivt åldrande.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.