Hjälp dina anställda ta egna beslut

Affärerna När medarbetare inte har tillräcklig information och kunskap om projekt och mål tar de fel beslut eller inga beslut alls, vilket kan vara affärskritiskt. Tydligare befogenheter och bättre affärskontext är en lösning.

På bloggnätverket HBR skriver Natalie Lehr, chefsanalytiker på TSC Advantage, om problemet när medarbetare inte har tillräcklig kunskap och befogenhet att ta välgrundade beslut. På hennes företag började de använda en militärfras för att beskriva det beteende de ville att deras medarbetare ska ha när det gäller beslutsfattande – ”Get off the X”. Hon förklarar att det inom militären enkelt beskrivet betyder att man går från att vara en måltavla och agerar istället. Inom företaget används det för att beskriva vikten av att ta svåra beslut när situationen kräver, utan att vänta på att någon högre upp ska ta tag i frågan.

”Anställda behöver självbestämmanderätt, träning, kunskap, ansvar, tillit och möjligheter för att vi ska undvika tunnelseende och kunna skapa en hållbar företagskultur gällande beslutsfattande. I vårt företag säkerställer vi att våra anställda inte blir osäkra vid tuffa beslut, utan att de går från att vara en måltavla till att föra hela företaget framåt”, skriver Natalie Lehr.

För att kunna ta rätt beslut uppmanas medarbetare till att bredda sin kunskap så de har tillgång till fler perspektiv vid problemlösning, exempelvis genom att jobba i tvärfunktionella samarbeten och kliva utanför sin egen grupp och avdelning.

Natalie Lehr pekar också på vikten av att uppmuntra och belöna de som är snabbtänkta och kommer med flexibla lösningar, inte bara rent ekonomiskt, utan uppmärksammar också medarbetare på interna möten. Och för att verkligen vis apå vikten av beslutsfattande delas utmärkelsen ”Get off the X” ut kvartalsvis.

” Våra medarbetare vet att befogenhetenkommer med ett ansvar om att inte bara identifiera utmaningar, utan att också svara upp till dem.”

Hon avslutar med att tydliggöra att det såklart finns gränser för vad en medarbetare kan ta beslut om utan att diskutera detta med sin chef, utan att det gäller områden där man har rätt erfarenhet, kunskap och befogenhet. Men att det är affärskritiskt att hjälpa sina medarbetare till att bli mer initiativrika och agila.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.