Ökade IT-budgetar för den digitala omvandlingen

Digitalisering & IT En ny undersökning visar att 65 procent av de europeiska IT-beslutsfattarna har tillgång till ökade IT-budgetar i år, både för att tillgodose mer utbrett distans- och hybridarbete, samt för att stödja affärskontinuitet.

Ökade IT-budgetar för den digitala omvandlingen
Nya arbetsmönster och arbetsplatser är en tydlig drivkraft för denna tillväxt i IT-utgifter. Foto: Adobe Stock

Undersökningen, beställd av Dynabook i samarbete med Walnut Unlimited, undersökte mer än 1000 ledande IT-beslutsfattare på medelstora till stora företag i en rad branscher i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Nederländerna för att ta reda på mer om IT-utgifter, nya arbetsmönster och hårdvaruprioriteringar de närmaste 12 månaderna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Medan alla de undersökta regionerna visade en ökning av IT-utgifterna noterade Spanien den största förändringen, där 71 procent av organisationerna såg en ökning av teknikinvesteringarna, tätt följt av 70 procent av företagen i Nederländerna. Över tre fjärdedelar (76 procent) av finansiella organisationer visade ökade budgetar, medan 73 procent i tillverkningsindustrin sa detsamma. Företag som verkar inom detaljhandeln hade minst sannolikhet att öka IT-budgeten, även om över hälften (54 procent) fortfarande såg ökade IT-utgifter.

Nya arbetsmönster och arbetsplatser är en tydlig drivkraft för denna tillväxt i IT-utgifter. Studien visade att över två tredjedelar (67 procent) av de anställda förväntas antingen arbeta hemifrån eller från ingen fast plats efter pandemin, en siffra som låg på 53 procent före COVID-19.

På frågan om att säkerställa produktiviteten hos allt fler distansarbetare uppgav över hälften (51 procent) av de tillfrågade organisationerna att de kommer att prioritera att support och stöd på distans. Jämfört med liknande forskning genomförd av Dynabook 2018 har siffran ökat från 29 procent. Säkra kommunikations- och samarbetsverktyg ansågs också vara viktiga för anställdas produktivitet – 41 procent av IT-beslutsfattarna ser sådana verktyg som en viktig faktor för att anställda ska kunna uppnå goda resultat, medan 37 procent angav IT-utbildning som en viktig faktor här.

Undersökningen visade också att europeiska företag fortsätter att påskynda sin digitala omvandling och utrusta sig med en robust IT-infrastruktur för att stödja en ny distansarbetande och hybrid arbetskraft. Molnlösningar och fjärransluten IT-hjälp framhölls som topprioriteringar för organisationer över alla marknader och sektorer, eftersom 50 procent av deltagarna i undersökningen rankade båda teknikerna högst upp. Det visade sig att brittiska företag prioriterade IT-stöd på distans mest, där nästan två tredjedelar (63 procent) nämnde detta som ett nyckelfokus.

Cybersäkerhetsinfrastruktur (48 procent) förväntas också vara en viktig teknikinvesteringsprioritering nästa år, följt av IT-utbildning för personal (40 procent) och att utrusta anställda med enheter som kommer på femte plats (37 procent).

När man jämför den vikt som läggs på dessa teknologier med tiden före pandemin betraktade 77 procent av organisationerna nu säkerhetsprogramvara som viktigare, medan 73 procent sa att samarbetsverktyg nu är mer betydelsefulla. Samtidigt angav 70 procent molnplattformar som mer värdefulla.

Forskningen lyfte också fram ett ökat värde som placerades på bärbara datorer – pandemins osjungna hjältar – eftersom nästan tre fjärdedelar (74 procent) av företagen nu anser att köpbeslut kring sådana enheter är viktigare än tidigare. Storbritannien såg den största skillnaden mellan användning av bärbara datorer och stationära datorer – 90 procent av de brittiska företagen använde bärbara datorer och endast en tredjedel (33 procent) använde stationära datorer vid distansarbete. Stationära datorers popularitet är fortfarande högre i andra delar av Europa – Spanien (52 procent), Frankrike (47 procent), Nederländerna (46 procent).

Dessutom planerar två tredjedelar (66 procent) av organisationerna nu att integrera fler bärbara datorer i sin fjärranslutna infrastruktur under de närmaste tolv månaderna, vilket visar att tillförlitligheten för bärbara datorer kommer att förbli stark under resten av 2021.

När det gäller viktiga enhetsfunktioner verkar europeiska företag ta hänsyn till varningar om ökade cyberattacker, 81 procent av företagen anser att säkerhet är en viktig funktion när de köper en bärbar dator. Andra viktiga prioriterade funktioner inkluderar anslutning (80 procent), prestanda (76 procent), batteritid (72 procent) och bärbarhet (70 procent). Med detta sagt anser 28 procent att prestanda är den viktigaste funktionen, jämfört med 20 procent för säkerhet.

– Det senaste året har mycket förändrats i vårt sätt att arbeta, och det framgår tydligt av vår forskning att europeiska företag fortfarande jobbar hårt för att säkerställa att deras IT-infrastruktur uppfyller kraven när allt fler arbetar på distans. Beväpnad med ökade budgetar är det uppenbart att enhetens roll har ökat i betydelse när organisationer inser den viktiga roll som hårdvara spelar – tillsammans med rätt programvara – för att hålla anställda säkra, anslutna och produktiva i denna nya värld, säger Damian Jaume, chef Dynabook Europe GmbH.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.